Επενδύσεις στο εξωτερικό και αύξηση κερδών για την Σαράντης

Προτείνει μέρισμα 0,28 ευρώ/μετοχή

Επενδύσεις στο εξωτερικό και αύξηση κερδών για την Σαράντης


Μια από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια διεθνώς είναι η Σαράντης. Πρόκειται για εταιρεία που έχει αξιοσημείωτη επιχειρηματική συνέπεια, ενώ ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, έχει κάνει μεγάλα άλματα ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για το 2018 οι στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους, στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία και στην επανεπένδυση πίσω από δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων.

Ύστερα από επέκταση και εξαγορές, ο όμιλος σήμερα απευθύνεται, μέσω παραγωγής και εμπορίας, σε μια αγορά 100 εκατ. καταναλωτών, διαθέτοντας πάνω από 85 εμπορικά σήματα, μέσω θυγατρικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διαθέτει θυγατρικές σε Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Π.Γ.Δ.Μ., Ουγγαρία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη και Πορτογαλία. Επίσης, εξάγει ή εμπορεύεται τα προϊόντα της σε 40 χώρες.

Ο Όμιλος προχώρησε στη δεύτερη εξαγορά διεθνούς εταιρείας μέσα στο 2018, με την υπογραφή συμβολαίου για την εξαγορά του ομίλου Ergopack στην Ουκρανία. Η θυγατρική εταιρεία Sarantis Cyprus Ltd υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ουκρανικής εταιρείας Εrgopack LLC. Η Ergopack έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, που αντιπροσωπεύει το 46% των συνολικών πωλήσεων, προς τις χώρες της ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών) και τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρωσία, η Λευκορωσία, το Καζαχστάν, η Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Πολωνία, η Λετονία, κ.ά. Η αξία της επιχείρησης (entreprise value) ανέρχεται σε 20 εκατ. δολάρια, ενώ ο ελληνικός όμιλος εξαγοράζει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Ergopack, με το τίμημα να χρηματοδοτείται από τα διαθέσιμα της εισηγμένης, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Και μέσα σε όλα αυτά τα κέρδη της εταιρείας το 2017 παρουσίασαν αύξηση 17%, φθάνοντας στα 28,63 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Σαράντης, όσον αφορά στις επιδόσεις του 2017, κάνει λόγο για "μια επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο". Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε 343,16 εκ. ευρώ συγκριτικά με 329,02 εκ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα 122,18 εκ. ευρώ, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,60% στα 220,97 εκ. ευρώ από 209,26 εκ. ερώ το περυσινό έτος.
Να σημειωθεί ότι η Σαράντης θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή.