Στις 7 Φεβρουαρίου η πρώτη δημοπρασία ρεύματος

Στις 7 Φεβρουαρίου η πρώτη δημοπρασία ρεύματος

Στις 7 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) για φέτος.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ στην τελευταία δημοπρασία του Οκτωβρίου έθεσε για πρώτη φορά τον εξής περιορισμό στους προμηθευτές: Για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία θα έπρεπε να έχουν διαθέσει σε πελατολόγιό τους στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% του ρεύματος που έχουν αγοράσει μέσω NOME στις προηγούμενες δημοπρασίες.

Για τις δημοπρασίες του 2018 είχε αποφασίσει επίσης τις εξής αλλαγές:

-Για τους «παλιούς» προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που έχουν κλείσει έναν τουλάχιστον χρόνο στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, στις δημοπρασίες του πρώτου εξαμήνου του 2018 το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα ανέβει στο 50%.

-Για τις δημοπρασίες του δεύτερου εξαμήνου του 2018, το ποσοστό θα έπρεπε να ανέβει και άλλο και να φτάσει στο 70%.

-Για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που δεν έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο στον ΗΕΠ (και μέχρι να συμπληρώσουν έναν χρόνο) στις δημοπρασίες τόσο του πρώτου εξαμήνου του 2018 όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα παρέμενε στο 30%.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη Δημοπρασία «2018Α01» ως αγοραστές έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, Επιλέξιμοι Προμηθευτές οι οποίοι πληρούν συγχρόνως όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις :

1. έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων μέχρι και την Τετάρτη 24/01/2018, και

2. έχει εκδοθεί για αυτούς, από τον Λειτουργό της Αγοράς, η σχετική Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ΚΣΔΠΠΗΕ, μέχρι και την Παρασκευή 02/02/2018, και

3. η Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής Δημοπρασίας έχει προσκομισθεί από αυτούς τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας (μέχρι και την Παρασκευή 02/02/2018), και

4. έχουν παραλάβει Κωδικό Πρόσβασης στο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών (εφεξής ΣΥΔΑΕΔ) μέχρι και την Τρίτη 06/02/2018.

5. ικανοποιούν τη συνθήκη ελέγχου ως προς τη διατήρηση ή ανάπτυξη δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς τρίτους στη λιανική κατά τον έλεγχο που διενεργεί ο Λειτουργός της Αγοράς μέχρι την Παρασκευή 02/02/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4-6 του Άρθρου 7 του ΚΣΔΠΠΗΕ.

Στη δημοπρασία θα διατεθούν 400MW με διάρκεια από 1 Μαρτίου 2018 έως 28 Φεβρουαρίου 2019 ενώ η τιμή εκκίνησης είναι στα 32,05 €/MW.