Ο Mr Chipita αυξάνει τις πωλήσεις εντός και εκτός Ελλάδας

Μελετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο Mr Chipita αυξάνει τις πωλήσεις εντός και εκτός Ελλάδας

Την ανάπτυξη σχεδιασμών παραγωγικών επενδύσεων από την Ασία και την Ευρώπη έως την Αφρική επιτρέπει η θετική πορεία που καταγράφει ο όμιλος Chipita εντός και εκτός Ελλάδος.

Η αύξηση των πωλήσεων και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό το 2016 σε σύγκριση με το 2015, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας οδηγούν την Chipita και τον επικεφαλής της κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο σε συνέχιση των επενδυτικών πρωτοβουλιών εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε ο όμιλος, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν το 2016 σε 432,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,2% σε σύγκριση με το 2015, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 114,6 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοδοτικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ομίλου σε 59,8 εκατ. ευρώ έναντι 56,5 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας αύξηση 5,8%, και τα κέρδη μετά από φόρους σε 9,3 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 31,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Πλέον δυναμική αγορά για τον όμιλο της Chipita αναδεικνύεται αυτή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τις πωλήσεις το 2016 να καταγράφουν αύξηση 14,1%, στα 294 εκατ. ευρώ, με τη λειτουργική κερδοφορία να αυξάνεται κατά 13,2%, στα 43,7 εκατ. ευρώ, και τα προ φόρων κέρδη να διαμορφώνονται σε 32,5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία είναι έτοιμη να διενεργήσει δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.