Καλύφθηκε το placement στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

30 ξένα funds συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση των 12 εκ. μετοχών

Καλύφθηκε το placement στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Καλύφθηκε πλήρως η ιδιωτική τοποθέτηση των 12 εκατομμυρίων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, που ξεκίνησε την Τετάρτη με το άνοιγμα «επιταχυνόμενου» βιβλίου προσφορών. Στο placement συμμετείχαν κυρίως ξένοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων και 30 funds.

Η τιμή διάθεσης ήταν τα 4,35 ευρώ ανά μετοχή. Το 85% περίπου του συνόλου των μετοχών διατέθηκαν σε διεθνείς επενδυτές και συνολικά 30 funds συμμετείχαν σε αυτήν την ιδιωτική τοποθέτηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Τέρνα Ενεργειακή, η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη κίνηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ παρέχει επιπρόσθετα ίδια κεφάλαια που θα επενδυθούν σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ταυτόχρονα διευρύνεται η μετοχική βάση της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών, γεγονός που αναμένεται να έχει μεσοπρόθεσμα θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της. Την κίνηση υπαγόρευσε το γεγονός ότι η διασπορά της μετοχής της εταιρείας ήταν μικρή πριν το placement.

Και αυτό καθώς το 39,5% ελέγχονταν από τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, περίπου 30% από στελέχη του ομίλου, και περίπου 9,5% από τη York Capital. Αθροιστικά αυτό προσέγγιζε το 80%, επομένως απέμενε μόνο ένα 20% για θεσμικούς και ιδιώτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ