Ο... κύκνος που κατέκτησε όλη την Ελλάδα

Η εξαγωγική δραστηριότητα της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗΣ επεκτείνεται επίσης και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης

Ο... κύκνος που κατέκτησε όλη την Ελλάδα

 

 

 

Σε κάθε μεριά της Ελλάδας βρίσκονται τα προϊόντα της Ευρωχαρτικής ΑΕΒΕ, με το brand name «Endless» με σήμα τον κύκνο. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 195 άτομα προσωπικό, ενώ ο τζίρος της ανέρχεται ετησίως στα 4, - 46 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα Endless έχουν μιααυξανόμενη παρουσία σε αγορές του εξωτερικού, όπως Κύπρο, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τουρκία, Ισραήλ κ.α. Η εξαγωγική δραστηριότητα της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗΣ επεκτείνεται επίσης και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για ειδικά προϊόντα όπως τα χάρτινα τραπεζομάντιλα με υπόστρωμα πολυαιθυλενίου καθώς αποτελούν καινοτομία της εταιρίας και για τα οποία δεν υπάρχει τοπική παραγωγή.

Η ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1993, ωστόσο, η ιστορία της εταιρείας ανατρέχει στο 1985, οπόταν συστήνεται στο Περιστέρι η ομόρρυθμη εταιρεία «Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΤΡΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΙΣΤΡΑΚ Ο.Ε»., από τους οραματιστές και παραμένοντες μετόχους της,

Η εταιρεία λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο στο Περιστέρι και το 1989 νοικιάζει ακόμη έναν χώρο για παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται προς το παρόν με επαγγελματικά χαρτικά για συσκευές (Χειροπετσέτα, Χαρτιά Υγείας) καθώς και με κρεμοσάπουνα, ενώ απασχολεί 7 άτομα.

Τρία χρόνια αργότερα η εταιρεία να μετατραπεί στην «ΕΥΡΩΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.» και να μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία εκτείνεται σε περίπου 1.000m². Με την σύσταση της εταιρείας ξεκινά η δραστηριοποίηση στην εμπορία των απορρυπαντικών με σκοπό την συμπλήρωση της προϊοντικής γκάμας.

Το 1993 συστήνεται η εταιρεία ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. η οποία ακολουθεί μια ραγδαίως αυξητική πορεία, με διαδοχικές επεκτάσεις, σχεδόν κάθε 2 χρόνια, των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της στη Θέση Ρικιά στον Ασπρόπυργο.

Το 1994 σχεδιάζεται και κατοχυρώνεται το brand name «Endless» με σήμα τον κύκνο που έμελε αργότερα να κατοχυρωθεί στην αγορά και στη συνείδηση των καταναλωτών τόσο για την ποιότητα όσο και για τις προσιτές τιμές των προϊόντων του. Τον ίδιο χρόνο η εταιρεία λειτουργεί το πρώτο της υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, με την σύσταση της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗΣ σηματοδοτείται η έναρξη της παραγωγής υγρών απορρυπαντικών.

Το 2001 λειτουργούν γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι σε νέοανεγερθέν κτίριο έκτασης 4.000m², στη Νεα Μαγνησία Θεσσαλονίκης για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του υποκαταστήματος που εξυπηρετεί την αγορά της Β.Ελλάδας.

Το 2007 δημιουργούνται νέοι αποθηκευτικοί χώροι στον Ασπρόπυργο.