Η Ικτίνος και η επένδυση στο εργοστάσιο Λαζαρίδη

Ανασυντάσσεται η εταιρεία μαρμάρου

 Η Ικτίνος και η επένδυση στο εργοστάσιο Λαζαρίδη

 

Ο κλάδος μαρμάρου αποτελεί ίσως το μοναδικό παράδειγμα υγιούς ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων στη διάρκεια της 10ετούς ύφεσης της Ελλάδας.

Ήδη έχει ξεκινήσει η περαιτέρω αναδιάρθρωση, με τους λίγους και ισχυρούς να κυριαρχούν την επόμενη πενταετία απορροφώντας ή εξαγοράζοντας τις μικρομεσαίες εταιρείες που δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισμό.

 

Έτσι, εν μέσω οικονομικής κρίσης ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ενεργητικού της εταιρείας Γ. Λαζαρίδης-Μάρμαρα Δράμας ΑΕ, έναντι ποσού 1,6 εκατ. ευρώ, στην Ικτίνος Ελλάς ΑΕ. Η Γ. Λαζαρίδης-Μάρμαρα Δράμας ήδη λειτουργεί υπό την διοίκηση της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ, με το υπάρχον προσωπικό των 15 εργαζομένων, το οποίο συνεχίζει να εργάζεται κανονικά, βάσει των αρχικών συμβάσεων εργασίας.

Βάσει του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας, στην επόμενη διετία πρόκειται να επενδυθούν περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας του.

Η συνεισφορά του νέου εργοστασίου στον κύκλο εργασιών, σε πρώτη φάση υπολογίζεται στα 10-12 εκατ. ετησίως, με στόχο να προσεγγίσει τα 20 εκατ. ετησίως σε βάθος χρόνου.
Υπενθυμίζεται ότι η χρεοκοπημένη βιομηχανία μαρμάρων αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες που εντάσσεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, βάσει του νόμου 4307 που δίνει τη δυνατότητα στο 40% των πιστωτών να καταθέσει αίτηση (υπαγωγής σε ειδική διαχείριση), αποκτώντας τον έλεγχο μίας επιχείρησης μέσω της τοποθέτησης ειδικού διαχειριστή.