Στα λιμάνια θα «πετούν» τα υδροπλάνα

Ποιο είναι το σχέδιο και η πρόταση της Hellenic Seaplanes

Στα λιμάνια θα «πετούν» τα υδροπλάνα

Κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ προτίθεται να επενδύσει τα επόμενα 2 χρόνια η Petrichor Capital Partners στην Ελλάδα για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και αγορά στόλου αμφίβιων υδροπλάνων. 

Πρόκειται μια επενδυτική πρόταση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, που φιλοδοξεί και μπορεί, όπως δείχνουν τα δεδομένα, να απογειώσει τα υδροπλάνα της Hellenic Seaplanes.

Το επενδυτικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Hellenic Seaplanes και της Petrichor Capital Partners, η οποία εκπροσωπεί ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι σε βάθος διετίας θα επενδυθούν 250 εκατ. ευρώ για αγορά 20 αμφίβιων υδροπλάνων, ανάπτυξη 50 μικρών εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μικρού μεγέθους), ανάπτυξη 50 μεσαίων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεσαίου μεγέθους), ανάπτυξη 10 μεγάλων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεγάλου μεγέθους), ανάπτυξη 1 μητροπολιτικού υδατοδρομίου, ανάπτυξη τεχνικής βάσης και συντήρησης υδροπλάνων, ανάπτυξη δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού υδροπλάνων.

Σε επίσημη επιστολή πρόθεσης (LOI) που έλαβε η Hellenic Seaplanes από την Petrichor Capital Partners αναφέρει το ενδιαφέρον των τελευταίων να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του έργου των Eλληνικών Yδροπλάνων.

Η Hellenic Seaplanes είναι ήδη σε διαβουλεύσεις με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας (Investment Bank of Greece) για να αναλάβει τον συντονισμό της επενδυτικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση του έργου.