Αν η Ελλάδα εκμεταλλευτεί τον ψηφιακό τουρισμό

Αν η Ελλάδα εκμεταλλευτεί τον ψηφιακό τουρισμό

Σύμφωνα με την μελέτη, ένα 12% της πρόσφατης ανόδου στην απασχόληση στον τουριστικό τομέα οφείλεται στην αύξηση δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, ενώ υπολογίζεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν 170.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας από την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου.

Τη σημαντικότητα του ψηφιακού περιεχομένου και των εργαλείων του διαδικτύου για τους τουριστικούς προορισμούς σε όλη τη Νότια Ευρώπη αναδεικνύει μελέτη του Oxford Economics, που παρουσίασε η Google και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν σήμερα, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Η μελέτη εξετάζει την αξία του ψηφιακού περιεχομένου για τον τουριστικό τομέα έξι χωρών της νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ποσοτικοποιώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης που δημιουργούνται από την αυξημένη υιοθέτηση του διαδικτύου από τον τουριστικό κλάδο.

Σύμφωνα με την μελέτη, ένα 12% της πρόσφατης ανόδου στην απασχόληση στον τουριστικό τομέα οφείλεται στην αύξηση δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, ενώ υπολογίζεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν 170.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας από την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου.

Εστιάζοντας στα ευρήματα της έρευνας, όλο και περισσότερο οι καταναλωτές ερευνούν και εμπιστεύονται πληροφορίες που βρίσκουν online, με ένα 60% να συγκεντρώνουν πληροφορίες από ιστοτόπους και κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που χαρακτηρίζει αυτές τις πηγές ως πιο αξιόπιστες σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα και τις προσωπικές συμβουλές και πληροφορίες.

Μάλιστα, το 56% των τουριστικών εσόδων στις χώρες της ΕΕ προέρχεται πλέον από κρατήσεις που έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί μέσω του διαδικτύου, ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 43% που βρισκόταν το 2012.

Οσον αφορά την Ελλάδα εάν μπορούσε να προσεγγίσει τις βέλτιστες διεθνείς προοπτικές στο Ίντερνετ και να αποκτήσει τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται online, θα μπορούσε να δημιουργήσει έως και 170.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα η οποία εξετάζει τον αντίκτυπο του διαδικτυακού περιεχομένου στον ελληνικό τουρισμό.

Συνολικά ο "ψηφιακός τουρισμός" υπολογίζεται πως συνεισφέρει το 3,2% του ΑΕΠ της χώρας και το 4% της απασχόλησης, μιας και ο κλάδος αποτελεί βασικό κομμάτι της οικονομίας, συνεισφέροντας το 19% του ΑΕΠ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ