Το νέο επεισόδιο στη… χρηματιστηριακή ιστορία Φέσσα

Άλλη μια θυγατρική του ομίλου Quest στο ταμπλό του ΧΑ

Το νέο επεισόδιο στη… χρηματιστηριακή ιστορία Φέσσα

Πρεμιέρα κάνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), η οποία έχει ιδρυθεί από τον όμιλο Quest με εισφορά ακινήτων. Βασικοί μέτοχοι είναι ο Θεόδωρος Φέσσας με 49,4%, η Ευτυχία Κουτσουρέλη με 25,23%, ενώ το υπόλοιπο 25,37% ανήκει σε μετόχους με ποσοστό μικρότερο από 5%.

Πρόκειται για την πέμπτη ΑΕΕΑΠ στο ταμπλό της Σοφοκλέους. Το χαρτοφυλάκιο της BriQ περιλαμβάνει επτά ακίνητα με Μικτή Εκμισθώσιμη Επιφάνεια 32.831 τ.μ. και συνολική εκτιμηθείσα αξία 24,252 εκατ. ευρώ. Τα έξι αποτελούν αυτοτελή κτήρια, ενώ το ένα αφορά 78% συνιδιοκτησία κτηρίου γραφείων. Όλα τα ακίνητα βρίσκονται στον νομό Αττικής. Με βάση τη συνολική εκτιμηθείσα αξία το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 66% από κτήρια γραφείων και κατά 34% από κτήρια αποθηκευτικών χώρων (logistics). Το ποσοστό πληρότητας είναι 98,6% και τα συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα είναι 1,872 εκατ. ευρώ με το 97% αυτών να προέρχεται από εταιρείες του ομίλου Quest. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο ο στόχος της είναι να μεγαλώσει το χαρτοφυλάκιό της, εξαγοράζοντας γραφειακούς χώρους, είτε αυτοτελή κτήρια, είτε οριζόντιες ιδιοκτησίες, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους εφοδιαστικής αλυσίδας , καταστήματα συμπεριλαμβανομένων των big boxes και supermarkets, χώρους στάθμευσης, οικόπεδα που κατά την κρίση της προσφέρονται για ανάπτυξη και εκμίσθωση σε σύντομο χρονικό διάστημα με ευνοϊκούς όρους και επί τη βάσει δεσμευτικών συμβάσεων μίσθωσης, άυλους χώρους και χώρους ανάρτησης ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού όπως κεραίες κινητής τηλεφωνίας, φωτοβολταϊκά panel κ.λπ. εφόσον αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ακινήτων των ανωτέρω κατηγοριών. Δεν σκοπεύει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να προχωρήσει σε επενδύσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων, στον κλάδο των αμιγώς βιομηχανικών χώρων, στον οικιστικό κλάδο, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται αυτοί οι τύποι ακινήτων στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ