Βόμβα στο σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος

Βόμβα στο σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος
Σάλο προκάλεσαν στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαρινόπουλου κατά τη συζήτηση των τριτανακοπών που είχαν υποβάλλει πιστωτές οι οποίοι δεν συναίνεσαν στην πτώχευση του ομίλου.

Οι συνήγοροι των πιστωτών προσκόμισαν έγγραφα πουισχυρίζονται ότι ο Μαρινόπουλος εμφάνισε ως πιστωτή τον ..εαυτό του. Συγκεκριμένα για να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ποσοστό ( απαιτείται να συναινέσει το 60% των πιστωτών και η εταιρία συγκέντρωσε 75,65%) ο άλλοτε ηγέτης του λιανεμπορίου εμφάνισε ως πιστώτριες, εταιρίες που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας. «Παρουσίασε η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. στοιχεία ψευδή και τέλεσαν το αδίκημα της απάτης επί δικαστηρίω, εμφανίζοντας ανύπαρκτες και κατασκευασμένες απαιτήσεις ως υπαρκτές χωρίς ουσιαστική και ενεργό αιτία, τις οποίες εάν εγνώριζε ο Δικαστής που δίκασε την εν λόγω αίτηση θα την απέρριπτε», αναφέρεται σε μια από τις τρινανακοπές , ενώ σε άλλη τονίζεται ότι «Εν προκειμένω οι πιστωτές αυτοί δεν έχουν καμία απαίτηση κατά της εταιρείας Μαρινόπουλος, η οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους της αιτούσας να τους συμπεριλάβει σε πίνακα πιστωτών γίνεται αποκλειστικά έτσι ώστε να αυξήσει πλασματικά και δολίως τον αριθμό των συναινούντων στο σχέδιο πιστωτών». Πρόκειται συνολικά για 12 εταιρίες –εικονικούς πιστωτές όπως είπε ο συνήγορος της εταιρίας Καρυπίδης Θεμιστοκλής Σοφός ο οποίος ζήτησε από την αρχή της συνεδρίασης να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών για να διερευνηθούν τα κακουργήματα που –όπως τόνισε – έχουν διαπραχθεί. Το ίδιο αίτημα υπέβαλλε και ο συνήγορος άλλων πιστωτών Ιωνάθαν Κωνσταντίνου , τονίζοντας στο δικαστήριο ότι «πρόκειται για δόλια πτώχευση και συμφωνία που επιτεύχθηκε με εξαπάτηση των δικαστών στους οποίους παρουσιάστηκαν ως πιστώτριες μαϊμού εταιρίες οδηγώντας στον αφανισμό εκατοντάδες οικογένειες προμηθευτών».
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εταιρίας Guedo Holdings Limited με έδρα την Κύπρο που συστάθηκε στις 12/04/2005 και από το άνοιγμα της εγγραφής προκύπτει ότι διευθυντής της είναι ο Λεωνίδας Μαρινόπουλος Επίσης η Chris cash and carry Limited που συστάθηκε στις 12/10/1988 . Στα ονόματα των διευθυντών εμφανίζονται αυτά του Δημήτριου Μαρινόπουλου και του Λεωνίδα Μαρινόπουλου, σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκάλυψαν χθεςτα «Παραπολιτικά» . Στα δικόγραφα περιγράφονται αναλυτικά οι εταιρίες που καταγγέλλονται ως εικονικοί πιστωτές. «Πλήρης απόδειξη του ότι οι πιστωτές αυτοί που αναφέρουμε παραπάνω είναι εικονικοί είναι το γεγονός ότι από αυτούς στην τελική συμφωνία εξυγίανσης συμφωνείται να διαγραφούν οι οφειλές των: η εταιρεία Carrefour Parternariat International με δήθεν ποσό οφειλής 6,765,364€ και φερόμενο ποσοστό οφειλής επί του συνόλου 0,46%, η εταιρεία Chris Cash & Carry Public LTD με δήθεν ποσό οφειλής 4.898.638€ και φερόμενο ποσοστό οφειλής επί του συνόλου 0,34%, η συνδεδεμένη εταιρεία «Αδελφοί Μαρινόπουλου Συμμετοχών» με δήθεν ποσό οφειλής 129.206.411€και φερόμενο ποσοστό οφειλής επί του συνόλου 8,85%, η συνδεδεμένη εταιρεία Stirling με δήθεν ποσό οφειλής 4.710.782€ και φερόμενο ποσοστό οφειλής επί του συνόλου 0,32%, η συνδεδεμένη εταιρεία Marinopoulos Bros CY με δήθεν ποσό οφειλής 3.119.872€ και φερόμενο ποσοστό οφειλής επί του συνόλου 0,21% και η συνδεδεμένη εταιρεία Southmed με δήθεν ποσό οφειλής 111.041.854€ και φερόμενο ποσοστό οφειλής επί του συνόλου 7,60%. Ηδη συνομολογούν εμμέσως πλήν σαφώς οι αιτούντες ότι οι εταιρείες αυτές έχουν ανύπαρκτες απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος, η δε νέα εταιρεία που θα προκύψει δεν θα ικανοποιήσει καμία από τις πλασματικές αυτές απαιτήσεις που προφανέστατα συμπεριλήφθηκαν στην αίτηση απλώς και μόνον για να εμφανίσουν πλασματικώς συναινούντες πιστωτές άνω του 60%.» τονίζουν οι πιστωτές που ζητούν ακύρωση της συμφωνίας γιατί , όπως υποστηρίζουν δε συμπληρώθηκε νόμιμα το απαιτούμενο ποσοστό . «Αν αφαιρεθούν οι «πιστωτές» -συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Μαρινόπουλου- της προηγούμενης παραγράφου που σύμφωνα με την τελική συμφωνία δεν ικανοποιούνται με κανένα ποσό πρέπει να αφαιρέσουμε από το 60% το ποσοστό των 17,78% που ισούται με το άθροισμα των ποσοστών των ανυπάρκτων απαιτήσεων των συνδεδεμένων με την Μαρινόπουλος εταιρειών σε βάρος της «Μαρινόπουλος ΑΕ», συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ψευδές κατά την αίτηση ποσοστό συναινούντων πιστωτών που δήθεν αναφέρεται ως αυτό των 75,65% το ποσοστό 17,78% των αυταποδείκτως ανυπάρκτων απαιτήσεων των συνδεδεμένων εταιρειών. Μετά την αφαίρεση αυτή, καταλήγουμε σε ποσοστό συναινούντων πιστωτών ως αυτό του 57,87%, δηλαδή κατά 2,13% λιγότερο αυτού που απαιτεί ο Νόμος». Στο ποσοστό που πρέπει να αφαιρεθεί , οι καταγγέλλοντες προσθέτουν και αυτό των τεσσάρων εταιριών Helens 1,2,3 και 4 μέσω των οποίων πουλήθηκαν ακίνητα σε Καταριανό fund. «Όμως πέρα από την ανωτέρω διαγραφή πρέπει από αυτό το ποσοστό (57,87%) των πιστωτών να αφαιρέσουμε και τις πασιφανώς ανύπαρκτες απαιτήσεις των εξωχώριων εταιρειών που φαίνονται ως δήθεν ιδιοκτήτες με την μέθοδο του leaseback ακινήτων τέως ιδιοκτησίας της «Μαρινόπουλος ΑΕ». Όπως τονίζεται στο έγγραφο της τριανακοπής «Μετά και την δεύτερη αφαίρεση αυτή το τελικό ποσοστό συναινούντων πιστωτών περιορίζεται σε αυτό των 48,91%.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ