Έρχονται επενδύσεις 1 δισ. από τα ΕΛΠΕ

Έρχονται επενδύσεις 1 δισ. από τα ΕΛΠΕ
Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας της παραγωγής και των πωλήσεων, αλλά και των αυξημένων περιθωρίων διύλισης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΠΕ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 124.000.000 ευρώ από 32.000.000 ευρώ, ενισχυμένα κατά 287,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσων (EBITDA) ανήλθαν στα 229.000.000 ευρώ, ενισχυμένα κατά 35%.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις του ομίλου, άνω των 4.000.000 τόνων, και ήταν υψηλότερες κατά 16% σε σχέση με το πρώτο περσινό τρίμηνο. Οι εξαγωγές αποτελούν πια το 55% των πωλήσεων. Ανήλθαν στους 2.200.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 18%. Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ήταν περισσότερες κατά 13%, έφτασαν στο 1.300.000 τόνους, λόγω της αύξησης των μεριδίων της αγοράς καθώς και της ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ευστάθιο Τσοτσορό, «η ανοδική πορεία του Ομίλου ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το Α΄ τρίμηνο του 2017, με αυξημένες μάλιστα επιδόσεις. Η αριστοποίηση της εκμετάλλευσης των παραγωγικών δυνατοτήτων του συστήματος και η διαρκής ενίσχυση μας στην εσωτερική και διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με τα υψηλά περιθώρια, οδήγησαν σε αυξημένες πωλήσεις κατά 67% και εξαγωγές κατά 18%, με τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 124 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 287,5%, σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις και αποτελέσματα είχαν ως συνέπεια την αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών κατά 48% και την παραπέρα μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 29%, με προφανή τη βελτίωση του ισολογισμού, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της αγοράς που προεξόφλησε τη θετική πορεία των ΕΛΠΕ και συνεχίζει να στηρίζει τη μετοχή, η οποία την 16-5-2017 έφθασε στα 6,36 ευρώ αυξημένη κατά 119,31% έναντι της τιμής 2,90 ευρώ της 11-2-2016, όταν σημειώθηκε χαμηλό έτους 2016 για το ΧΑΑ.

Ανάλογη είναι και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης που έφθασε την 16-5-2017 στα 1.943 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας 1.058 εκατ. ευρώ στην αξία της εταιρείας σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της 11-2-2016, σημειώνοντας μετά από τέσσερα χρόνια καλύτερες επιδόσεις από τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε την κατάρτιση του νέου “Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017-2021”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της περαιτέρω βελτίωσης της χρηματοοικονομικής δομής του Ομίλου ΕΛΠΕ, με την υιοθέτηση θεμελιωδών Στρατηγικών για την επιτάχυνση του Ψηφιακού και Ενεργειακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.

Στο πλαίσιο του Πενταετούς Προγράμματος αφ’ ενός μεν ενισχύεται ο ισολογισμός, με την παραπέρα μείωση του δανεισμού κατά € 500 εκατ. και του ετήσιου χρηματοοικονομικού κόστους κατά 50% περίπου, καθώς επίσης και με τη μείωση των υποχρεώσεων και παλαιών οφειλών κατά € 550 εκατ., αφ’ ετέρου δε, δρομολογείται η βιώσιμη ανάπτυξη με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ, περίπου. Παράλληλα, οι θετικές επιδόσεις του Ομίλου, αντικατοπτρίζονται στην ενίσχυση της μερισματικής μας πολιτικής σε όλη τη διάρκεια της 5ετίας 2017-2021.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης σημείωσε: «Τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με σταθερά βήματα. Εκμεταλλευόμαστε πλήρως τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει, την αριστοποίηση του εφοδιασμού, την αυξημένη συνεισφορά των διυλιστηρίων μας σε λειτουργικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύουμε διαρκώς την εμπορική μας θέση.

Ανταποκρινόμαστε, με τη σειρά μας, στην εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει η αγορά.

Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών μας και η βέλτιστη αξιοποίηση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει ο Όμιλος, αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ