Ποιος θα αναλάβει το 5% του ΟΤΕ

Ποιος θα αναλάβει το 5% του ΟΤΕ
Αλλαγές στη συμφωνία μετόχων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom (DT) ενέκρινε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΤΕ. 

Την τροποποίηση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού του ΟΤΕ αποφάσισε η χθεσινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας στη συνέχεια της, επικυρωμένης από τη Βουλή, συμφωνίας του Οκτωβρίου μεταξύ OTE και Deutsche Telekom.

Η τροποποίηση υλοποιεί τη συμφωνία Δημοσίου και Deutsche Telekom για την επόμενη μέρα μετά την πώληση του 5% των μετοχών του ΟΤΕ από το Δημόσιο, όταν θα διατηρεί ποσοστό 1% στον ΟΤΕ. Αν και το ΙΚΑ διαθέτει επίσης ποσοστό 4% την εταιρεία -που δεν λογίζεται ως ποσοστό του Δημοσίου, η Deutsche Telekom δέχθηκε να διατηρεί το Δημόσιο όσο έχει το 1% των μετοχών του ΟΤΕ κάποια εύλογα δικαιώματα βέτο και να διορίζει 2 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 τα μέλη του Ελληνικού Δημοσίου παραμένουν 4 στο Δ.Σ αλλά με τη λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Ελληνικού Δημοσίου θα είναι 2. Όσον αφορά στα δικαιώματα βέτο, το Δημόσιο δεν έχει πια δικαίωμα βέτο για πώληση περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΕ σε τρίτους, για τη διανομή προμερισμάτων, για έγκριση οικονομικών καταστάσεων και για τυχόν εξαγορές, συγχωνεύσεις και άλλους εταιρικούς μετασχηματισμούς στο εσωτερικό του ομίλου.

Ωστόσο το Δημόσιο έχει δικαίωμα βέτο σε περίπτωση απόφασής για λύση και εκκαθάριση, αλλαγή έδρας, συγχώνευση και μεταβίβαση θυγατρικών αν τίθεται θέμα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας και αύξησης κεφαλαίου αποκλείοντας τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανεύρεση συμβούλου ο οποίος θα εισηγηθεί την προτιμότερη επιλογή για την ιδιωτικοποίηση του 5%, και με δεδομένο ότι η DT έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης, ο Σύμβουλος θα πρέπει προτείνει μια από τις δύο επιλογές:

Πρώτη επιλογή: Είτε επιστολή στην D.T με πρόταση για την πώληση του 5% και αν η D.T ενδιαφέρεται, το τίμημα διαμορφώνεται στο μέσο όρο των τιμών της μετοχής στο ΧΑ των 25 ημερών, πριν την ημερομηνία αποστολής της επιστολής. Β) Είτε διαγωνσιμός με συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή, αφού δοθούν προσφορές για το 5%, θα κληθεί η D.T να δώσει την αντίστοιχη προσφορά. Αν δεν δώσει ίσης αξίας προσφοράς τότε το 5% το παίρνει ο πλειοδότης που θα έχει αναδειχθεί από το διαγωνισμό.

Δεύτερη επιλογή: Δημιουργείται η πιθανότητα να δοθεί κάποιο premium σε σχέση με την τιμή που διαπραγματεύεται η μετοχή στο ΧΑ, και ενδεχομένως να εξασφαλιστεί καλύτερο τίμημα για το ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο αν θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον σε περίπτωση διαγωνισμού όταν ο όποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να συγκεντρώσει το ποσοστό που επιθυμεί –χωρίς premium- από το Χρηματιστήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ