Αυτεπάγγελτα η διαγραφή των επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ

Αυτεπάγγελτα η διαγραφή των επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ
Αυτεπάγγελτα, ατελώς και χωρίς την προσέλευση των επιχειρηματιών στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) θα γίνεται η διαγραφή από το ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων που ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.

Τούτο προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εφαρμογή σχετικής διάταξης που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών θα διαβιβάζει κάθε μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατάσταση με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. Η εν λόγω κατάσταση θα διαβιβάζεται στη συνέχεια στην κεντρική υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία με τη σειρά της θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή από όλες τις βάσεις δεδομένων του ΓΕΜΗ, καθώς και για τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων επιμελητηριακών τελών και τελών ΓΕΜΗ για τις χρήσεις που ακολουθούν τον χρόνο διαγραφής τους.

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οπoίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι μεταγενέστερος της 23-11-2016, διαγράφονται από το ΓΕΜΗ στην εκάστοτε τρέχουσα ημερομηνία ακολουθώντας τις γενικές διατάξεις. Με άλλα λόγια, τα μεν νομικά πρόσωπα διαγράφονται από το ΓΕΜΗ ακολουθώντας τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ, προσκομίζοντας δηλαδή σχετικές αποφάσεις, οι δε ατομικές επιχειρήσεις διαγράφονται προσκομίζοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών από το TAXIS.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ