Πράσινο φως για την πώληση των Kia και Hyundai Eλλάς

Πράσινο φως για την πώληση των Kia και Hyundai Eλλάς
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά από την εταιρία DERASCO TRADING LTD, συμφερόντων ομίλου Θ. Βασιλάκη, των εταιριών ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΕΒΕ και ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της επιτροπής, με την υπ’ αριθ. 632/2016 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου (αποκλειστικός έλεγχος) έκαστης των εταιριών «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία DERASCO TRADING LTD, συμφερόντων του ομίλου Θ. Βασιλάκη.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, η οποία αναφέρεται πρωτίστως στη διανομή νέων επιβατικών οχημάτων, στη παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, καθώς και στην πώληση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οχήματα, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ