Λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για τους μετόχους της μειοψηφίας

Λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για τους μετόχους της μειοψηφίας
« Εργαλείο» αναξιοποίητο προς τα παρόν έχει ο όμιλος της Alpha Bank στο χρηματιστήριο γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά καθώς πρόκειται για μια εταιρία που παράγει κέρδη, έχει μεγάλο ταμείο αλλά την ίδια στιγμή δεν διανέμει μέρισμα γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μετόχους της μειοψηφίας. Πρόκειται για την εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα η οποία έχει καθαρή θέση 127 εκ Ευρώ και μετρητά 52 εκ Ευρώ όταν η χρηματιστηριακή της αξίας διαμορφώνεται στα επίπεδα των 80 εκ Ευρώ. Ουσιαστικά έχουμε μια εταιρία όπου η αξία της στο ΧΑ αναλογεί στο 60% του ταμείου της και στο 65% της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Βέβαια η εταιρία είχε τζίρο στο τρίμηνο μόλις 3,3 εκ Ευρώ σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το τζίρο του περυσινού πρώτου τριμήνου και κέρδη 1,2 εκ Ευρώ από 1,3 εκ Ευρώ πέρυσι.Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασπορά της εταιρίας είναι περιορισμένη καθώς η Alpha Bank κατέχει περί το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης γεγονός που δικαιολογεί τη χαμηλή κινητικότητα της μετοχής της Αστικά Ακίνητα. Παράλληλα ενώ η εταιρία έχει τεράστια διαθέσιμα για τα δεδομένα της δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2013.Το γεγονός πάντως ότι η εταιρία παραμένει στο ΧΑ παρά το γεγονός ότι η Alpha θα μπορούσε να την οδηγήσει σε διαγραφή και να καταγράψει και υπεραξίες δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια και χρηματιστηριακής αξιοποίησης. Ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για απόκτηση εταιριών ακινήτων αλλά και ΑΕΕΑΠ. Η δημιουργία ΑΕΕΑΠ άλλωστε βρίσκεται πλέον στο πεδίο ενδιαφέροντος των τραπεζών ενώ σε ότι αφορά στην Alpha ήδη συζητά με ξένους επενδυτές την πώληση πακέτου ακινήτων ( που δεν ανήκουν στην Αστικά Ακίνητα) και οι πληροφορίες δε αποκλείουν να υπάρξει ευρύτερο σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ