Ικτίνος: Γιατί το 2024 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία

Ικτίνος: Γιατί το 2024 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία

Η εταιρεία αντιστάθμισε μέρος των απωλειών από την αγορά της Κίνας

Μετά από μια δύσκολη χρονιά (2023) για την Ικτίνος, αλλά και για τον κλάδο των μαρμάρων γενικότερα, το 2024, όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προβλέπεται να είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία.

Ειδικότερα:

– Οι πωλήσεις της μητρικής στο 5μηνο του 2024 ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο 5μηνο του 2023 είχαν ανέλθει σε 10,2 εκατ. ευρώ. Υπήρξε δηλαδή μια αξιοσημείωτη αύξηση κατά 1,7 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 16,1%

– Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο 5μηνο του 2024 διαμορφώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 1,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 16,3%

– Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το 5μηνο του 2024, ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ ενώ το 5μηνο του 2023 είχαν ανέλθει σε 0,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 317%

– Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε στο 1,7 εκατ. ευρώ (από 0,5 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 1,2 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 213%

– Ο δανεισμός του ομίλου στις 31/5/2024 μειώθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023 σε 46,2 εκατ. ευρώ στις 31/5/2024

– Η Ικτίνος ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ALPHA BANK, ενώ με την ΕΤΕ και την ATTICA BANK έχει συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο και αναμένεται άμεσα να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Η αναδιάρθρωση αφορά χρεολύσια Ομολογιακών Δανείων των ετών 2023-2025 συνολικής αξίας 11.049 χιλ. εκ ευρώ

– Η εταιρεία αντιστάθμισε μέρος των απωλειών από την αγορά της Κίνας επιτυγχάνοντας τριπλασιασμό των εξαγωγών σε αγορές, όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τυνησία

  • Κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες νέες αγορές σε χώρες στη Νότια Αμερική, και στη ΝΑ Ασία
  • Ταυτόχρονα η εταιρεία μείωσε την εξάρτηση της από την αγορά της Κίνας και με οργανωμένες κινήσεις άλλαξε το μίγμα πωλήσεων της αναπτύσσοντας δίκτυο πωλήσεων έτοιμων προϊόντων με την ανάληψη προμήθειας μαρμάρων σε μεγάλα έργα του εξωτερικού
  • Οι ενέργειες αυτές απέδωσαν και ήδη έχει αναλάβει και εκτελεί από την αρχή του 2024, έργα συνολικής αξίας €12.000.000 που θα εκτελεσθούν ως το τέλος του έτους (Αμερική 3 έργα αξίας € 4.500.000, Βιετνάμ 1 έργο αξίας € 5.000.000 και Τουρκμενιστάν 1 έργο αξίας € 2.500.000), ενώ, αναμένεται και η τελική επιβεβαίωση νέων παραγγελιών για προμήθεια μαρμάρων, αξίας € 10.000.000 και σε άλλα έργα του εξωτερικού

– Η Ικτίνος έχει ενισχύσει την παραγωγή της σε πρώτη ύλη, από τις αρχές του 2024 με τη λειτουργία τεσσάρων νέων λατομείων:

  • στην θέση Μαντριά στη Δράμα, λατομείο με λευκό δολομίτικο μαρμαρο
  • στη θέση Αγ. Πέτρος της Δράμας, με λευκό δολομιτικό μάρμαρο
  • στη θέση Λιθαροστρούγκα της Λειβαδιάς, με γκρί μάρμαρο
  • στη θέση Στοιχειωμένο της Λειβαδιάς με μπεζ μάρμαρο

– Σημειώνεται ότι η ζήτηση κυρίως για τα λευκά μάρμαρα είναι πολύ υψηλή και τα λευκά δολομιτικά μάρμαρα που εξορύσσονται από τα δυο νέα λατομεία της ΙΚΤΙΝΟΣ, έχουν ευρεία αποδοχή και εκτιμάται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση αφού πρόκειται για μάρμαρα εφάμιλλα ή και καλύτερα από το μάρμαρο που εξορύσσεται στο μεγάλο λατομείο του Βώλακα, που σημαίνει αύξηση παραγωγής κατά 10% περίπου για το 2024

– Παράλληλα, προχωρά και η διαδικασία επέκτασης του υφιστάμενου λατομείου περίπου 100 στρεμμάτων στο Βώλακα, που θα επιφέρει μια αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% για το 2024

Εκτός από τα παραπάνω, η Ικτίνος πρόσφατα, υιοθέτησε και εφαρμόζει μια νέα τεχνολογία, το INSPIRER, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αποτελεί ένα εξελιγμένο σύστημα επιτήρησης λατομείων μαρμάρου. Μέσω των αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματα, η εταιρεία λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τη λειτουργία, τις ώρες λειτουργίας και την κατανάλωση καυσίμων. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται για την παραγωγή στατιστικών και τη δημιουργία προβλέψεων σχετικά με την απόδοση και τη συντήρηση των μηχανημάτων. Συνολικά, το INSPIRER συνεισφέρει στη βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση των κινδύνων και την αύξηση της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Με την αύξηση των τιμών της ενέργειας η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η αιολική αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης. Η Ικτίνος κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τα αιολικά της πάρκα, τα οποία προσφέρουν μια σταθερή και προβλέψιμη πηγή ενέργειας με μειωμένο κόστος.
Το μέλλον των λατομείων της εταιρείας είναι συνυφασμένο με το μέλλον των τοπικών κοινωνιών που τα φιλοξενούν, για αυτό και η Ικτίνος υιοθετεί και εφαρμόζει με επιτυχία την υπόγεια εξόρυξη μαρμάρων σε ορισμένα λατομεία της, η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη και πλέον φιλική μέθοδο εξόρυξης, αφού δεν προκαλεί κάποια επέμβαση στο έδαφος και αφήνει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ