Στην Tedinvest του Θ. Φέσσα μεταβιβάστηκε το 50,021% της Quest

Στην Tedinvest του Θ. Φέσσα μεταβιβάστηκε το 50,021% της Quest

Tο 50,021% των μετοχών της εταιρείας Quest Συμμετοχών μεταβίβασε ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος της εταιρείας στην εταιρεία Tedinvest ltd της οποίας είναι μέτοχος 100%. Η μεταβίβαση έλαβε χώρα εξωχρηματιστηριακά χωρίς χρηματικό διακανονισμό (FoP).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 ενημερώνει, κατόπιν της από 29.05.2023 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από το φυσικό και το νομικό πρόσωπο, ότι ο κ. Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος της Εταιρείας, την 29.05.2023 μεταβίβασε ως εισφορά εις είδος 53.634.195 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,021% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Quest Συμμετοχών Α.Ε. στην εταιρεία Tedinvest ltd της οποίας είναι μέτοχος 100%. Η μεταβίβαση έλαβε χώρα εξωχρηματιστηριακά χωρίς χρηματικό διακανονισμό (FoP).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβίβαση μετοχών:

Αμεση συμμετοχή 50,021% (ήτοι 53.634.195 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 50,021 % (ήτοι 53.634.195 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την μεταβίβαση μετοχών:

Αμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

Έμμεση συμμετοχή 50,021% (ήτοι 53.634.195 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 50,021% (ήτοι 53.634.195 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ