ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,3 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,3 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων
Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,7% ενώ το ύψος των υποβληθέντων προσφορών υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό (1 δισ. ευρώ) κατά 1,3 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι.