Η «χρυσή» επένδυση στην Ελλάδα που θα φέρει 90.000 θέσεις εργασίας

Η «χρυσή» επένδυση στην Ελλάδα που θα φέρει 90.000 θέσεις εργασίας
Αμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη βλέπει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το τελικό σχέδιο για την κύρωση παραχώρησης του Ελληνικού που κατατέθηκε στο γραφείο της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, θα γίνουν οι όποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις απομένουν, προκειμένου να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και να ολοκληρωθεί έτσι, ένα από τα εναπομείναντα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2016) η αξιοποίηση του ακινήτου του Ελληνικού αναμένεται να έχει μια μακροπρόθεσμη θετική επίπτωση στην καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία 75.000 θέσεων εργασίας από την κατασκευή και λειτουργία των έργων στο ακίνητο, ως αποτέλεσμα παραγόντων ζήτησης και 15.000 επιπλέον θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα παραγόντων προσφοράς, ενώ ο πραγματικός μισθός, ανά απασχολούμενο μισθωτό, θα εμφανίσει σταθερή άνοδο σε όλη την περίοδο ανάπτυξης του Ακινήτου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αποφεύγεται η απώλεια 10.000 θέσεων εργασίας καθώς και μια υποχώρηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος («ΑΕΠ») της τάξεως του 0,2%, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που θα έπρεπε να ληφθούν για να υποκαταστήσουν το δημοσιονομικό όφελος από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε..

Η μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι η συμβολή της ανάπτυξης του ακινήτου στο ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα παραγόντων ζήτησης, αναμένεται το 2041 (έτος ολοκλήρωσης της 25ετούς επένδυσης) να φθάσει στο +1,7% και επιπλέον 0,6% αύξηση θα σημειωθεί ως αποτέλεσμα παραγόντων προσφοράς, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Σύστημα (βλ. Διάγραμμα 1). Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο ΑΕΠ σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Στο τέλος της επενδυτικής περιόδου (το έτος 2041) το ΑΕΠ αναμένεται να είναι κατά 7,42 δισεκ. ευρώ (+2.4%) υψηλότερο από αυτό που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Άμεσα οφέλη θα προκύψουν και από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου, τα οποία δεν περιορίζονται στο τίμημα για την αξιοποίηση της περιοχής, αλλά επεκτείνονται και σε πόρους από την άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πλούτου που αναμένεται να δημιουργηθεί.

Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της μελέτης αναμένεται να πλησιάσουν τα 14,1 δισεκ. ευρώ.

Τέλος, το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει έσοδα από τον επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση, ενώ θα εξοικονομήσει και τις ετήσιες δαπάνες για τόκους λόγω της σχετικής απομείωσης του δημόσιου χρέους.