«Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη»: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ

 «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη»: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ

Σύμφωνα με τους νέους πίνακες βρισκόμαστε σε όλες τις δράσεις στις πιο υψηλές θέσεις

Σημαντικά βήματα έκανε η Ελλάδα στον τομέα των δράσεων που σχετίζονται με τη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», καθώς ανήλθε στις πρώτες θέσεις του πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2022 για το επίμαχο θέμα. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Κώτσηρα, με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη» και πλέον βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Η χώρα μας μέχρι πρόσφατα είχε σχεδόν μηδενικές δράσεις στον τομέα της «Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», ενώ σύμφωνα με τους νέους πίνακες βρισκόμαστε σε όλες τις δράσεις στις πιο υψηλές θέσεις.

Ο κ. Κώτσηρας με αφορμή το γεγονός αυτό σε δήλωσή του αναφέρει: «Η «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη» αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι οποίες συνέβαλαν στη σημαντική αυτή βελτίωση των σχετικών δεικτών της χώρας μας στον πίνακα αποτελεσμάτων» και συνεχίζει:

«Συγκεκριμένα:

- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και εκκίνησε η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας - μεταξύ άλλων - και τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.

- Μέσω των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγκληματικών πράξεων, και ιδίως, στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανήλικα θύματα.

- Ξεκίνησε η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», που αποτελεί ειδικά σχεδιασμένο χώρο, ώστε η ακρόαση των παιδιών να πραγματοποιείται σε ειδικό και φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον.

- Στο νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4871/2021) και συγκεκριμένα στο θεματολόγιο των προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών, προστέθηκαν για πρώτη φορά τα δικαιώματα ανηλίκων και αρχές της Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης.

- Προστέθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ειδική ενότητα για τη Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη, που επικαιροποιείται διαρκώς με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης.

- Λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, με βάση το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (2022-2027)» και η συνεισφορά του εστίασε στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.

- Συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο consortium του έργου "Justice Closerto Childrenandtheir Families", που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εστιάζει στην εφαρμογή της Οδηγίας 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών».

Και καταλήγει ο κ. Κώτσηρας: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ώστε το σύστημα Δικαιοσύνης να γίνει ακόμα φιλικότερο προς τα παιδιά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ