Σχεδόν 200 προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία πρόσληψης 192 εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οκτώ μήνες.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση κατανέμεται ως εξής:

 • Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με έδρα την Κομοτηνή, 12 θέσεις
 • Στην Αττική με έδρα την Αθήνα, 30 θέσεις
 • Στο Βόρειο Αιγαίο με έδρα τη Μυτιλήνη, 12 θέσεις
 • Στη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη, 12 θέσεις
 • Στην Ήπειρο με έδρα τα Ιωάννινα, 12 θέσεις
 • Στη Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα, 12 θέσεις
 • Στα Ιόνια Νησιά με έδρα τη Λευκάδα, 12 θέσεις
 • Στην Κεντρική Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 30 θέσεις
 • Στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο, 12 θέσεις
 • Στο Νότιο Αιγαίο με έδρα τη Ρόδο, 112 θέσεις
 • Στην Πελοπόννησο με έδρα την Τρίπολη, 12 θέσεις
 • Στη Στερεά Ελλάδα με έδρα τη Λαμία, 12 θέσεις.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης που θα ορίζει τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να μην είναι άνω των 40 ετών, να μην έχουν απολυθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το δημόσιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκησης για λόγους υγείας ή για πειθαρχικούς λόγους, να κατέχουν πτυχίο.

Στα κριτήρια επιλογής θα ληφθούν υπόψιν η εντοπιότητα, η γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και η «εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ