Ερευνα ΑΠΘ: 108 επιχειρήσεις προσέφεραν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού-το 93% στο ΕΣΥ

Ερευνα ΑΠΘ: 108 επιχειρήσεις προσέφεραν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού-το 93% στο ΕΣΥ

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο ενημερωτικές ιστοσελίδες και websites επιχειρήσεων

Τη συνεισφορά των ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Covid-19 καταγράφει έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο πλαίσιο μεταπτυχιακού που πραγματοποιεί φοιτήτρια στο μάθημα «Αειφόρος Κοστολόγηση και Αειφορική Λογοδοσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιο-Οικονομία».

Η 26χρονη Ελένη Στάθη, υπό την επίβλεψη και ανάλυση του διδάσκοντα Δρ. Κωνσταντίνου Παπασπυρόπουλου, κατέγραψε για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2020, συνολικά 108 μεγάλες επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού με δωρεές στο ΕΣΥ, ελαφρύνσεις προς τους πελάτες αλλά και περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ μετρητά.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπασπυρόπουλος, «διερευνήθηκε το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που αντέδρασαν άμεσα ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού καθώς και οι δωρεές που αυτές έκαναν».

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο (ενημερωτικές ιστοσελίδες και websites επιχειρήσεων) και από πληροφορίες που αφορούν τις πρακτικές αειφορικής λογοδοσίας των επιχειρήσεων που προέβησαν σε δωρεές.

Σύμφωνα με την έρευνα, συνολικά 108 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προσέφεραν βοήθεια. Από αυτές, το 55%, μεταξύ άλλων, προέβησαν σε δωρεά 132 Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, 400 αυτοκινήτων, 279 αναπνευστήρων, 294 monitors, 2.395.000 μασκών, 23 τόνων αντιστηπτικού και 11 τόνων καθαρού οινοπνεύματος, 8 κινητών υγειονομικών μονάδων, 2 ακτινοδιαπερατών, 2 θαλάμων αρνητικής πίεσης, 3 ακτινολογικών μονάδων, 17.000 ιατρικών στολών, 200.000 γαντιών, 3.000 ποδοναρίων, 350 υποδημάτων νοσοκομειακής χρήσης, 800.000 ευρώ σε καύσιμα, 682.700 ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό ΜΕΘ, 100.000 μερίδων φαγητού, 742.000 προϊόντων προσωπικής υγιεινής, ενώ δόθηκαν 18.129.500 ευρώ σε χρήματα. Το υπόλοιπο 45% των επιχειρήσεων αναφέρουν μόνο περιγραφικά το είδος δωρεάς χωρίς να δηλώνουν ποσότητες των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με παροχή ιατρικού, νοσοκομειακού, εργαστηριακού, τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, δωρεάν πτήσεων για μεταφορά υλικού, παροχή τροφίμων σε γιατρούς, παροχή νοσηλευτικών μονάδων, δωρεά ΜΕΘ, υγειονομικού υλικού και δωρεάν διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων.

Οι δωρεές του 93% των επιχειρήσεων είναι προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπάρχουν και ελαφρύνσεις προς τους πελάτες τους, όπως έκπτωση λογαριασμών και παράταση πληρωμής. Οι δωρεές του 73% των επιχειρήσεων δεν σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους. Το 23,1% των επιχειρήσεων ανήκουν στον κλάδο παροχής τροφίμων και ποτών, το 14,8% στον κλάδο των εμπορικών επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών, το 13,9% στον κλάδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, το 12% στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο και το 11,1% στον ιατρικό και φαρμακευτικό κλάδο.

Συνολικά από τις 100 καλύτερες επιχειρήσεις του 2019 (με βάση τον κύκλο εργασιών, το σύνολο ενεργητικού και την κερδοφορία) ανταποκρίθηκαν οι 40 εταιρείες (40%), ενώ από τις εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ανταποκρίθηκαν 31 (<20%).

«Στην έρευνά μας, δεν συμπεριλάβαμε οργανισμούς και ιδρύματα γιατί έχουν κοινωφελή σκοπό. Το σύνολο ενεργητικού των 108 εταιρειών είναι μικρότερο από 223 εκατομμύρια ευρώ για το 50% αυτών και περισσότερο από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 10% αυτών», επισημαίνει ο κ. Παπασπυρόπουλος.

Σύμφωνα με την κ. Στάθη, επειδή η έρευνα έγινε με συλλογή στοιχείων που αφορούν τους δύο, μόλις, προηγούμενους μήνες, δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες στο εξωτερικό.

«Συνέλεξα τα στοιχεία από τα δελτία τύπου των επιχειρήσεων και πληροφορίες των δωρεών που βρήκα στο διαδίκτυο. Φυσικά, σίγουρα υπάρχουν και μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν συνεισφέρει στη μάχη κατά του κορονοϊού αλλά οι δωρεές τους γίνονται συνήθως μαζί με Συλλόγους ή τα κατά τόπους Επιμελητήρια», εξηγεί η κ.Στάθη.

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας, η οποία συνεχίζεται ώστε να υποβληθεί τις επόμενες εβδομάδες σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, είναι, πέρα από την καταγραφή των δωρεών, και η κατανόηση των μηχανισμών που ωθούν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, όπως αυτό της τρέχουσας πανδημίας.

«Τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου το 57,4% των επιχειρήσεων δεν είχαν στη στρατηγική τους την Αειφορική Λογοδοσία, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή την τήρηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και χρειάζεται να διερευνηθεί εάν αυτή η προσφορά τους εμπεριέχει χαρακτηριστικά ηθικής υποχρέωσης προς το κοινωνικό σύνολο, ενίσχυσης της προβολής και της φήμης τους, ή προέρχεται από άλλους μηχανισμούς», καταλήγει συμπερασματικά η μεταπτυχιακή μελέτη, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ