Δικαστικοί: Στάση εργασίας την ημέρα ψήφισης του ν/σχ για τη διαμεσολάβηση

Δικαστικοί: Στάση εργασίας την ημέρα ψήφισης του ν/σχ για τη διαμεσολάβηση

Η ΕΔΕ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο αποκλεισμός πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα «συντελείται με την δημιουργία ενός ενδιάμεσου σταδίου υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, που έχει υψηλό κόστος και καθιστά απαγορευτική την μετέπειτα προσφυγή στα δικαστήρια, ιδίως για την οικονομικά ασθενέστερη και συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του λαού».

Aντιρρήσεις της στο νομοσχέδιο του υπουργού Δικαιοσύνης για την διαμεσολάβηση, το οποίο «πλήττει την συνταγματικά κατοχυρωμένη απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη», εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) σε σημερινή ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα κατέλθουν σε στάση εργασίας την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η ΕΔΕ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο αποκλεισμός πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα «συντελείται με την δημιουργία ενός ενδιάμεσου σταδίου υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, που έχει υψηλό κόστος και καθιστά απαγορευτική την μετέπειτα προσφυγή στα δικαστήρια, ιδίως για την οικονομικά ασθενέστερη και συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του λαού».

Ακόμη, η ΕΔΕ αναφέρει ότι έχει επεξεργαστεί και καταθέσει στο διάστημα των τελευταίων τριών μηνών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον υπουργό Δικαιοσύνης, στα πολιτικά κόμματα της χώρας, μία ολοκληρωμένη πρόταση δικαστικής μεσολάβησης, η οποία μπορεί να διεξάγεται από αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστή και δεν έχει κανένα κόστος για τον πολίτη.

Προσθέτει δε, ότι η σιωπηρή απόρριψη της πρότασης της ΕΔΕ «από το υπουργείο Δικαιοσύνης και η προτίμηση της υποχρεωτικής πολύ δαπανηρής ιδιωτικής διαμεσολάβησης που αποκλείει εξ αντικειμένου την αντίστοιχη δικαστική μεσολάβηση, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της επιλογής».

Ακόμη, η ΕΔΕ αναφέρει ότι σε κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ιταλίας, δεν υφίσταται σύστημα διαμεσολάβησης με την υποχρεωτικότητα που του δίνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης - και προσθέτει ότι τα υφιστάμενα συστήματα λειτουργούν αποκλειστικά στη βάση της προαιρετικότητας, στη δε Δανία προβλέπεται μόνο η δικαστική μεσολάβηση.

Τέλος, η ΕΔΕ ζητεί να συγκληθεί η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και να εκδώσει σχετική γνωμοδότηση, ενώ αποφάσισε τη διακοπή συνεδριάσεων των δικαστηρίων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου ως διαμαρτυρία για το περιεχόμενο και τη διαδικασία νομοθέτησης.