Ελληνικά Ναυπηγεία: Ανοιξαν οι αιτήσεις για έκτακτη στήριξη πρώην εργαζομένων

Ελληνικά Ναυπηγεία: Ανοιξαν οι αιτήσεις για έκτακτη στήριξη πρώην εργαζομένων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση μέσω του ιστότοπου της ΔΥΠΑ

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ενώ χτες, Τετάρτη 3 Απριλίου, «άνοιξε» η πλατφόρμα αιτήσεων για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, των πρώην εργαζομένων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.».

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι της εφάπαξ καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 2.700€ είναι οι άνεργοι πρώην εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και εν γένει όσοι συμπεριλαμβάνονται στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Είχαν υπαχθεί στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 και έχει λήξει η σύμβαση εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό την 31η.12.2023.
  2. Έχουν την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ανέργου, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και τη διατηρούν (έκαστος) μέχρι και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
  3. Δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. κατά τη διάρκεια της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
  4. Δεν είναι συνταξιούχοι/ή και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση μέσω του ιστότοπου της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr επιλέγοντας την αίτηση «Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε ανέργους πρώην εργαζομένους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2024.

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων

Στόχος της δράσης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πρώην εργαζόμενων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (ΕΝΑΕ) και εν γένει όσων συμπεριλαμβάνονται στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό έληξαν την 31.12.2023.

Συγκεκριμένα το ειδικό πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού (130 θέσεις) και των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και ΟΣΥ.ΑΕ (344 θέσεις). Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων, ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων προτίμησης συμμετοχής έχουν οι:

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, πρώην εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής Ε.ΝΑ.Ε.), οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση/δήλωση προτίμησης. Η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η διαδικασία των αιτήσεων/δηλώσεων προτίμησης για τους εγγεγραμμένους ανέργους στο Ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ θα διαρκέσει 3 εργάσιμες ημέρες, από 03/04/2024 και ώρα 11:00 έως και 05/04/2024 και ώρα 11:00.
  • Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμος Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ) και Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ.ΑΕ).

Οι ανωτέρω Φορείς καλούνται αρχικά να υποβάλουν αίτημα ένταξης με τον αριθμό και την περιγραφή των θέσεων. Έπειτα από την έκδοση των τελικών πινάκων των ωφελουμένων, από τον Διοικητή, οι φορείς υποβάλουν ψηφιακή αίτηση συμμετοχής μέσω του Gov.gr και ειδικότερα μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμό:
(https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ