Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή του Taxis για το «φακέλωμα» των ηλεκτρονικών πληρωμών

Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή του Taxis για το «φακέλωμα» των ηλεκτρονικών πληρωμών
  Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis μέσω της οποίας περίπου έξι εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την αξία των πληρωμών που έχουν πραγματοποιήσει με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε το fpress.gr η πρόσβαση στην νέα εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis. Θα υπάρχουν διαθέσιμες οι πληροφορίες για τις συναλλαγές όχι μόνο από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η νέα εφαρμογή αλλά από τις αρχές του 2017 καθώς οι τράπεζες θα στείλουν όλες τις πληροφορίες από τις αρχές του χρόνου. Με βάση το ποσό που θα συγκεντρωθεί στον κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, θα γίνει και η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού της φορολογικής δήλωσης την επόμενη χρονιά προκειμένου να υπολογιστεί στη συνέχεια αν ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ή όχι.

Βασικές «παραδοχές» βάσει των οποίων θα γίνεται η συγκέντρωση των στοιχείων, είναι οι εξής:

1. Η κάθε κάρτα, πιστωτική, χρεωστική κλπ, όπως επίσης και ο κάθε τραπεζικός λογαριασμός διαθέτει έναν αριθμό. Αυτός ο αριθμός έχει ταυτιστεί με τον ΑΦΜ του χρήστη οπότε οι συναλλαγές που θα εμφανίζονται στα αρχεία των τραπεζών ανά κάρτα, θα διοχετεύονται στο Taxis ανά ΑΦΜ. Έτσι, με όποια κάρτα και αν γίνεται η συναλλαγή, όποια τράπεζα και αν την έχει εκδώσει, η συναλλαγή θα πιστώνεται στον ΑΦΜ του χρήστη της κάρτας. Ακόμη και σε κοινές κάρτες (είναι δύο κάρτες αλλά εκδίδεται ένας λογαριασμός κάτι που συμβαίνει κυρίως στα ζευγάρια), ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει καθώς η κάθε κάρτα έχει δικό της αριθμό. Έτσι, οι συναλλαγές της συζύγου θα διαχωρίζονται από τις συναλλαγές του συζύγου.

2. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών, η συναλλαγή θα πιστώνεται σε αυτόν που κάνει την πληρωμή. Έτσι, αν σε έναν κοινό λογαριασμό, ο ένας εκ των δο δικαιούχων κάνει μια πληρωμή μέσω e-banking, η αξία της συναλλαγής θα πιστώνεται στον δικό του ΑΦΜ. Αν ο άλλο δικαιούχος χρεώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό μέσω της cash card του, τότε το ποσό θα πιστώνεται στον δικό του λογαριασμό.

3. Το Taxis δεν θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες της συναλλαγής παρά μόνο τον ΑΦΜ και τον αριθμό της κάρτας ή του λογαριασμού μέσω της οποίας έγινε η κίνηση όπως επίσης και τον ΑΦΜ του καταστήματος αλλά και το ποσό.

Το fpress.gr υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες του νέου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών:

Πόσες πληρωμές πρέπει να κάνω ηλεκτρονικά για να μην «φάω» πρόστιμο;

Εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος. Για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντιστοιχούν στο 10% του φορολογητέου εισοδήματος ενώ για μεγαλύτερα εισοδήματα, εφαρμόζεται συντελεστής 15% και 20%.

Αν δεν κάνω τις πληρωμές θα χάσω το «αφορολόγητο;»

Όχι, θα πληρώσετε πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 22% επί της αξίας των συναλλαγών που σας ζητούν να κάνετε ηλεκτρονικά αλλά δεν θα τις κάνετε για τους δικούς σας λόγους. Έτσι, αν έχετε εισόδημα 10.000 ευρώ και δεν κάνετε τις ηλεκτρονικές πληρωμές των 1000 ευρώ, θα πληρώσετε πρόσθετο φόρο 220 ευρώ είτε είστε μισθωτός ή συνταξιούχος (οπότε δικαιούστε αφορολόγητο) είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας οπότε δεν δικαιούστε.

Υπάρχουν φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές;

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανώνεξαιρούνται φορολογούμενοι70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την υπογραφή της πρώτης απόφασης, αναφέρονται τα εξής:

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας: οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Όσοι εξαιρούνται θα μαζεύουν αποδείξεις;

Ναι στην «χάρτινη μορφή» τους. Θα τις κρατούν στο σπίτι σε περίπτωση ελέγχου ενώ θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ποσό που προβλέπει ο πίνακας που προαναφέρθηκε.

Ποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη συγκέντρωση του ποσού;

Οι εξαιρέσεις όπως προκύπτει πλέον και από την απόφαση, είναι ελάχιστες. Δεν εξαιρούνται ούτε οι πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, εξαιρούνται όλες οι δαπάνες που δεν θεωρούνται καταναλωτικές: «Διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ)».

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται με βάση την απόφαση:

Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

-Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Ποιοι θα υποχρεωθούν να βάλουν συσκευήPOS;

Σταδιακά όλοι οι επαγγελματίες. Θα ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενώ η αρχή θα γίνει με ειδικότητες που θεωρούνται ύποπτες για φοροδιαφυγή όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί κλπ. Για το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης τωνPOSεπίσης θα εκδοθεί σχετική απόφαση. Η πρώτη απόφαση έχει εξαγγελθεί εδώ και πολλές εβδομάδες αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη

Υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις ιατρικές δαπάνες;

Όλες οι ιατρικές δαπάνες, θα πρέπει να πληρώνονται ηλεκτρονικά διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζεται και η πενιχρή φορολογική έκπτωση που ισχύει σήμερα.

Τι θα γίνει με τις δαπάνες των παντρεμένων;

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.