Γιατί αυξάνεται (και πόσο) από 01/01/2021 η τιμή του πετρελαίου κίνησης

Πράσινο τέλος στην τιμή του πετρελαίου κίνησης - Απαλλάσσεται από την επιβάρυνση το πετρέλαιο θέρμανσης

Γιατί αυξάνεται (και πόσο) από 01/01/2021 η τιμή του πετρελαίου κίνησης

Με αυξημένες τιμές κατά περίπου 3-4 λεπτά του ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης θα υποδεχτούμε το νέο έτος καθώς τροπολογία που κατατέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή, προβλέπει την επιβολή «πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel). To πράσινο τέλος, ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά χιλιόλετρο ή περίπου στα 3 λεπτά ανά λίτρο.

Δεν θα επιβάλλεται το τέλος στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεδομένου όμως ότι τα καύσιμα επιβαρύνονται και με ΦΠΑ 24%, η τελική επιβάρυνση στην τιμή θα κυμανθεί στα 3,5-4 λεπτά του ευρώ. Το γενικό λογιστήριο του κράτους εκτιμά ότι από την επιβολή του μέτρου θα συγκεντρωθούν έσοδα της τάξεως των 108,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το τέλος, επιβάλλεται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν «πράσινα έργα» και δράσεις ειδικού σκοπού. Για τον ίδιο λόγο, επιβάλλεται και έκτακτη εφάπαξ εισφορά στις «παλαιές» Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή 6% επί του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα:

1.Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2020. Καθορίζονται επίσης η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης της προαναφερθείσας εισφοράς, τα ποσά της οποίας υπολογίζονται και παρακρατούνται από τον ΔΑΠΕΕΠγια το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και από τον ΔΕΔΔΗΕ γιατα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

2.Επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το 2021 ίση με 2 ευρώ/Μεγαβατώρα στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τις εκκαθαρίσεις για το χρονικό διάστημα 1η Ιανουαρίου 2020 – 31η Δεκεμβρίου 2020. Καταργείται επίσης από 1η Ιανουαρίου 2021 η υποχρέωση των προμηθευτών να αποδίδουν χρέωση που υπολογίζεται με βάση το μεσοσταθμικό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ).

  1. Θεσπίζεται –με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2021- πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ/λίτρο, ως αντικίνητρο επιλογής του ρυπογόνου αυτού καυσίμου για χρήση από τον τομέα των μεταφορών. Τα έσοδα θα κατευθύνονται –μεταξύ άλλων- για την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ και την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Με Υπουργική Απόφαση το ποσό θα κατανέμεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες.