Νέα στρατηγική συμμαχία Nissan, Renault και Mitsubishi - Τι αλλάζει

Νέα στρατηγική συμμαχία Nissan, Renault και Mitsubishi - Τι αλλάζει

νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα επιτρέψει στις εταιρείες-μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο την πείρα και την ανταγωνιστικότητά τους

Συμμαχία Nissan, Renault και Mitsubishi σε τομείς όπως η κοινή αγορά υλικών και εξαρτημάτων, αξιοποιώντας τις αντίστοιχες ηγετικές θέσεις τους και τα γεωγραφικά πλεονεκτήματά τους προς όφελος των πελατών τους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά τους, η βιώσιμη κερδοφορία και η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Οι τρεις θα συνεργαστούν για την προώθηση της στρατηγικής τυποποίησης αμαξωμάτων, με επικέντρωση σε ένα «όχημα-μήτρα» (leader αυτοκίνητο) και με «οχήματα-αδέλφια» που θα κατασκευάζει η ηγέτιδα εταιρεία με την υποστήριξη των υπολοίπων μελών της συμμαχίας.

Για τη διασφάλιση ότι τα οχήματα του «leader» και των «followers» για κάθε εμπορικό σήμα θα παράγονται χρησιμοποιώντας την πιο ανταγωνιστική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης της παραγωγής, όπου απαιτείται.

Για τη συνέχεια, στην κοινή χρήση προϊόντων σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα χρησιμοποιείται μία κατηγορία όπου το μοντέλο «leader-follower» έχει ήδη εφαρμοστεί.

Το πρόγραμμα leader-follower αναμένεται να προσφέρει εξοικονόμηση επενδύσεων έως και 40% για οχήματα που εντάσσονται πλήρως στο σύστημα. Αυτά τα οφέλη αναμένεται να προκύψουν εκτός από τις συμβατικές συνέργειες, που ήδη τρέχουν σήμερα.

Το πρόγραμμα leader-follower θα επεκταθεί από τις πλατφόρμες και τους κινητήρες σε όλες τις βασικές τεχνολογίες, όπως είναι η αυτόνομη οδήγηση και τεχνολογίες συνδεδεμένων αυτοκινήτων που βασίζονται στο λειτουργικό Android.

Αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα επιτρέψει στις εταιρείες-μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο την πείρα και την ανταγωνιστικότητά τους για να ενισχύσουν τη συμμαχία στο σύνολό της, σε ένα ριζικά μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον αυτοκινήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ