Σφακιανάκης: Διαφορές στην οικογένεια, αγωγή από τη σύζυγο στον CEO

Σφακιανάκης: Διαφορές στην οικογένεια, αγωγή από τη σύζυγο στον CEO

Kατάθεση αγωγής από την Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη

Ανακοίνωση γνωρίζει την κατάθεση αγωγής από την κα Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη, μέτοχο της εισηγμένης Σφακιανάκης, με την οποία θεωρεί άκυρη την Γενική Συνέλευση που διεξήχθη τον Φεβρουάριο, τονίζοντας πως δεν επηρεάζονται οι εξελίξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν αποδέχεται τον ισχυρισμό.

H ανακοίνωση

Πληροφορούμε το επενδυτικό κοινό ότι, όπως μας ενημέρωσε η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. –ελέγχων μέτοχος της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.– και ο Διευθύνων Σύμβουλός της, τους κοινοποιήθηκε επιστολή του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Μιράντας-Ευστρατίας Σφακιανάκη, μετόχου της ως άνω εταιρείας, με την οποία τους γνωστοποιεί, όπως γνωστοποιεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι κατέθεσε αγωγή το κείμενο της οποίας παραθέτει.

Με την αγωγή αμφισβητεί το κύρος της από 05.02.2019 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ως δήθεν άκυρης ή ανυπόστατης. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ο Διευθύνων Σύμβουλός και Μέτοχός της Σταύρος Τάκη μας γνωστοποίησαν επίσης ότι: (α) δεν αποδέχονται τον ισχυρισμό, δεδομένου ότι η ως άνω Γενική Συνέλευση είναι απολύτως νόμιμη και έγκυρη, καθώς παρέστησαν κατά το νόμο όλοι οι μέτοχοι, οι αποφάσεις ελήφθησαν με την απόλυτη έγκριση της κας Σφακιανάκη και έγινε προς το προφανές συμφέρον της εταιρείας δεδομένου ότι κεφαλαιοποιήθηκε υφιστάμενος ληξιπρόθεσμος δανεισμός, του οποίου η εξόφληση δεν ήταν δυνατή· (β) επιπλέον, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που επέφεραν οι αποφάσεις της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιήθηκε εγκαίρως και εμπροθέσμως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
από την ίδια την ενάγουσα μέτοχο και αποτέλεσε τη βάση για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Σταύρο Τάκη.

Η ως άνω ενέργεια δεν έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας μας, καθώς αποτελεί ενδομετοχική διαφορά των μετόχων της μετόχου μας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., όπως δε μας γνώρισε ο Προτείνων δεν επηρεάζει την εν εξελίξει υποχρεωτική δημόσια πρόταση και στόχος του είναι να ολοκληρωθεί η τελευταία επιτυχώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ