Βόλτα στην… εφορία: Μέχρι πότε γίνεται η κατάθεση των πινακίδων

Βόλτα στην… εφορία: Μέχρι πότε γίνεται η κατάθεση των πινακίδων


Τα τέλη κυκλοφορίας αναρτήθηκαν στο Taxisnet και ξεκίνησαν δειλά – δειλά οι επισκέψεις στις εφορίες εκείνων που παραδίδουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, ώστε να μην πληρώσουν τα τέλη.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν πινακίδες πρέπει να υποβάλουν δήλωση ακινησίας και να καταθέσουν τις πινακίδες του οχήματος στην εφορία ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Έτσι θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση ακινησίας, τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) και δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνεται ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.

Τι χρειάζεται για την κατάθεση πινακίδων

Οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να αποσύρουν από την κυκλοφορία το αυτοκίνητό τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
  2. Πινακίδες.
  3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ.
  4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
  6. Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.
  7. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ