Σε βρήκαν «ανασφάλιστο» - Δες τι πρέπει να κάνεις

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα των περίπου 400.000 οδηγών που έχουν ήδη μπλέξει (χωρίς να το γνωρίζουν ακόμη) με την εφορία.  

Σε βρήκαν «ανασφάλιστο» - Δες τι πρέπει να κάνεις

Εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxis ή να σταλούν μέσω e-mail τα τουλάχιστον 400.000 ειδοποιητήρια σε οδηγούς οχημάτος που εντοπίστηκε ως ανασφάλιστο. Με την ανάρτηση, θα βεβαιωθεί και το παράβολο το οποίο θα πρέπει να πληρώσει υποχρεωτικά ο οδηγός για να ασφαλίσει το όχημά του. Ο αναλυτικός οδηγός για τους «ανασφάλιστους» έχει ως εξής:      

Έγινε η ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων;

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ότι από αυτήν εντοπίστηκαν περισσότερα από 400.000 ανασφάλιστα οχήματα. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως είχε ανακοινωθεί προ διμήνου, η ΑΑΔΕ δεν θα γνωστοποιούσε εκ των προτέρων την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και πρακτικά έδωσε χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης στους οδηγούς μέχρι και τις 23 Μαρτίου.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Σήμερα ή αύριο, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα ειδοποιητήρια στους οδηγούς που έχουν εντοπιστεί να μην έχουν ασφαλιστεί. Όπως προβλέπει και η σχετική απόφαση, τα ειδοποιητήρια μπορούν να αποσταλούν είτε μεe-mailείτε με ταχυδρομείο στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε ακόμη και με ανάρτηση μηνύματος στην ηλεκτρονική θυρίδα του κάθε οδηγού στοTaxisnet.

Ποιο είναι το παράβολο που θα πρέπει να πληρωθεί;

Εξαρτάται από τον κυβισμό του οχήματος και το είδος του οχήματος:

  1. Για δίκυκλα έως 250 κυβικά το παράβολο είναι 100 ευρώ
  2. Για δίκυκλα άνω των 250 κυβικών είναι 150 ευρώ
  3. Για ΙΧ έως 1000 κυβικά είναι 200 ευρώ
  4. Για ΙΧ άνω των 1000 κυβικών είναι 250 ευρώ

Μπορώ να ασφαλίσω σήμερα το όχημά μου και να γλιτώσω το παράβολο;

Κανονικά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα καθώς με βάση τα όσα ορίζει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών «το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης ακόμη και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος».

Δηλαδή αν πάνω σήμερα στην ασφαλιστική υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσουν να έχω πληρωμένο παράβολο;

Αυτό ορίζει η απόφαση.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρέπει να πληρώσω το παράβολο που μου έχει καταλογιστεί;

Αν ο οδηγός είναι σε θέση να αποδείξει ότι το όχημά του έχει τεθεί σε ακινησία ή αν αποδείξει ότι έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής διασταύρωσης, τότε υπάρχει διαδικασία διαγραφής του παραβόλου. Επίσης, η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει και άλλες περιπτώσεις διαγραφής του παραβόλου. Ειδικότερα:

Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμα και αν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων:

α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου π.δ. και

β) από τον αγοραστή, σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος μετά την ημερομηνία διασταύρωσης.

γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών

δ) από τον κληρονόμο ή τους κληρονόμους, αν ο θανών ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της εκάστοτε διασταύρωσης και είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επ' αυτού

Τι θα γίνει αν εντοπίστηκε ανασφάλιστο το όχημά μου και δεν προχωρήσω στις απαιτούμενες ενέργειες;

Όπως αναφέρει και η απόφαση, «σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986».