Ο οδηγός για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα

Οι επιβαρύνσεις ανάλογα με το όχημα – Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν – Οι παγίδες

Ο οδηγός για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα

 Η διάταξη που επιτρέπει σε όσους οδηγούς κατέθεσαν τις πινακίδες τους να τις πάρουν πίσω χωρίς να πληρώσουν απαραίτητα το ποσό των τελών κυκλοφορίας για όλη τη χρονιά, βρίσκεται από χθες στη Βουλή και σύντομα θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ προς ικανοποίηση των ιδιωτών αλλά και των εταιρειών ενοικίασης ΙΧ οι οποίες θα σπεύσουν μαζικά ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ωφεληθούν αρκεί να προσέξουν τις παγίδες και τα υψηλά πρόστιμα που κρύβονται σε περίπτωση μή συμμόρφωσης.

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

  1. Πρακτικά, θα πρέπει να γίνει άρση ακινησίας του οχήματος. Αυτό προϋποθέτει ότι θα προσκομιστούν στη Δ.Ο.Υ μια σειρά από δικαιολογητικά:
  • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής
  • Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (σας δόθηκε από τη ΔΟΥ όταν καταθέσατε τις πινακίδες)
  • Για την άρση ακινησίας οχήματος απαιτείται η προσκόμιση στις ΔΟΥασφαλιστηρίου συμβολαίου. Άρα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να περάσει από την ασφαλιστική εταιρεία, να αποφασίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα ασφαλίσει το όχημά του και μετά να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ για να πάρει πίσω τις πινακίδες πληρώνοντας φυσικά τα τέλη κυκλοφορίας.
  1. Και φέτος, η διάταξη δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να κάνει μια από τις τρεις επιλογές που προσφέρονται. Η πρώτη επιλογή είναι πάρει τις πινακίδες για έναν μήνα (π.χ για τον Αύγουστο). Η δεύτερη επιλογή είναι να τις ανακτήσει για ένα τρίμηνο (σ.σ την επιλέγουν εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ειδικά σε μικρούς τουριστικούς προορισμούς που έχουν κίνηση κυρίως για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου) και η 3η είναι για ολόκληρο το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του έτους με την ημερομηνία ανάκτησης των πινακίδων να επιλέγεται από τον οδηγό. Προσοχή: αν κάποιος ζητήσει τις πινακίδες για ένα μήνα ή ένα τρίμηνο και δεν επιστρέψει τις πινακίδες στον προγραμματισμένο χρόνο, θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο που ισούται με το ισόποσο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Πόσο όμως θα κοστίσουν τελικώς τα τέλη κυκλοφορίας; Ο λογαριασμός φαίνεται στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν και στους οποίους μπορεί να γίνει η σύγκριση με το ετήσιο κόστος. Οι υπολογισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί για οχήματα 10ετίας στα οποία τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει του κυβισμού.

Αναλυτικά τα τέλη κυκλοφορίας που θα πρέπει να καταβληθούν ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει έχουν ως εξής:

1. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για έναν μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος θα διαμορφωθεί ως εξής:

Κυβισμός
Από......έωςΕτήσιο ποσό τελώνΤέλη για έναν μήνα
786107112020,0
1072135713522,5
1358154825542,5
1549173828046,7
1739192832053,3
19292357690115,0
23583000920153,3
300140001150191,7
4000και πάνω1380230,0

2. Η δεύτερη επιλογή έχει να κάνει με την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για ένα τρίμηνο. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Κυβισμός
Από......έωςΕτήσιο ποσό τελώνΤέλη για ένα τρίμηνο
786107112040
1072135713545
1358154825585
1549173828093
17391928320107
19292357690230
23583000920307
300140001150383
4000και πάνω1380460

3. Αν πάρει κάποιος πίσω τις πινακίδες από τώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου το κόστος ανεβαίνει αρκετά λόγω και της προσαύξησης των δύο μηνών που επιβάλλεται στα αναλογικά τέλη. Έτσι, το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Κυβισμός
Από......έωςΕτήσιο ποσό τελώνΤέλη από τον Μάιο μέχρι το τέλος του χρόνου
7861071120100
10721357135113
13581548255213
15491738280233
17391928320267
19292357690575
23583000920767
300140001150958
4000και πάνω13801150