Αυστηροποιείται η διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένων

Αυστηροποιείται η διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένων

Η παραποίηση στοιχείων γίνεται συχνά όχι μόνο για την καταβολή μικρότερου φόρου εισαγωγής, αλλά και για την πληρωμή χαμηλότερων τελών κυκλοφορίας, για να έχει το αυτοκίνητο μικρότερο τεκμήριο ή ακόμη και να κυκλοφορεί ελεύθερα με ψευδή στοιχεία ότι είναι τεχνολογίας Euro 5 ενώ είναι παλαιότερης.

Περισσότερη χαρτούρα θα χρειάζεται πλέον για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ώστενα περιοριστείη εξαπάτηση των καταναλωτών,η απώλεια φορολογικών εσόδων, αλλά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Ειδικότερα, και όπως αναφέρει το δημοσίευμα της "Καθημερινή", στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών προβλέπεται, πριν από τον τελωνισμό μεταχειρισμένου επιβατηγού ή ελαφρού φορτηγού, η υποχρεωτική υποβολή βεβαίωσης του Έλληνα κεντρικού αντιπροσώπου για το ποιος είναι ο τύπος και το μοντέλο του αυτοκινήτου, όπως και ο εξοπλισμός αυτού. Ομοίως βεβαίωση για την αντιρρυπαντική τεχνολογία με την οποία είναι εξοπλισμένο το όχημα.

Με τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται ότι θα πληρωθεί ο φόρος που πραγματικά αναλογεί, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο να δηλώνεται ως μικρότερου κυβισμού, με "φτωχό" εξοπλισμό ή και νεότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, έτσι ώστε να καταβάλλεται μικρότερος εισαγωγικός φόρος.

Επιπλέον, από την ταξινόμηση απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

- Βεβαίωση της αρχής που εξέτασε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, στην οποία να βεβαιώνονται,
i) η έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα
ii) τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα
iii) η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης
iv) ο προηγούμενος ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραποίηση των παραπάνω στοιχείων γίνεται συχνά όχι μόνο για την καταβολή μικρότερου φόρου εισαγωγής, αλλά και για την πληρωμή χαμηλότερων τελών κυκλοφορίας, για να έχει το αυτοκίνητο μικρότερο τεκμήριο ή ακόμη και να κυκλοφορεί ελεύθερα με ψευδή στοιχεία ότι είναι τεχνολογίας Euro 5 ενώ είναι παλαιότερης.

_ Βεβαίωση του εθνικού διανομέα της χώρας για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέντα χιλιόμετρα και ποιες τυχόν εκκρεμούν.
Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης με το εξής περιεχόμενο: α) Πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν, καθώς και ποιοι εκκρεμούν, β) ποιοι ήταν επιτυχείς και ποιοι όχι και γιατί, γ) και πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.

- Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των τριών πιο πάνω βεβαιώσεων, όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας, που απαιτείται πριν από την ταξινόμηση.

- Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 εισήχθησαν στην Ελλάδα 27.814 μεταχειρισμένα επιβατηγά. Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 έχουν εισαχθεί 36.745 επιβατηγά και εκτιμάται ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχουν εισαχθεί συνολικά 43.076.