Δείτε πότε έρχονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας

Δείτε πότε έρχονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας
Ο κύβος ερρίφθη. Μετά την ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών ότι η... μεταρρύθμιση αναβάλλεται για το 2018, δόθηκε στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το πράσινο φως για να ανεβάσουν τα ειδοποιητήρια. Πότε θα γίνει αυτό;    Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ γίνονται οι τελικές προετοιμασίες ώστε τα τέλη κυκλοφορίας να "ανέβουν" στο Taxis στις αρχές της εβδομάδας. Όσον αφορά στα ποσά που θα κληθούν και φέτος να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες, μπορούν να τα θυμηθούν στον ακόλουθο πίνακα ο οποίος καλύπτει όλα τα ΙΧ που κυκλοφόρησαν μέχρι και τον Νοέμβριο του 2010.       2000 2001-2005 2006-2010 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) Α' Έως 300 22 22 22 Β' 301-785 55 55 55 Γ' 786-1.071 120 120 120 Δ' 1.072-1.357 135 135 135 Ε' 1.358-1.548 225 240 255 ΣΤ' 1.549-1.738 250 265 280 Ζ' 1.739-1.928 280 300 320 Η' 1.929-2.357 615 630 690 Θ' 2.358-3.000 820 840 920 Γ 3.001-4.000 1.025 1.050 1.150 Κ' 4.001 και άνω 1.230 1.260 1.380 Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2010, ισχύει ο υπολογισμός των τελών με βάση τους ρύπους. Για αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:  γραμμάρια C02  ευρώ  ανά χιλιόμετρο ανά γραμμάριο CO2 0-90 0 91-100 0,9 101-120 0,98 121-140 1,2 141-160 1,85 161-180 2,45 181-200 2,78 201-250 3,05 Άνω των 251 3,72 Τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν βεβαιωμένο φόρο. Αυτό συμβαίνει ότι όποιος τα αφήσει απλήρωτα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου, δεν θα βρεθεί από την χρονιά αντιμέτωπος με ληξιπρόθεσμη οφειλή. Βέβαια, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το πρόστιμο μή καταβολής του προστίμου το οποίο είναι ισόποσο των τελών κυκλοφορίας.   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ