Ανακαλούνται μοτοσικλέτες λόγω προβλημάτων στα φρένα - Δείτε ποια μοντέλα αφορά

Ανακαλούνται μοτοσικλέτες λόγω προβλημάτων στα φρένα - Δείτε ποια μοντέλα αφορά
Σε ανάκληση μηχανών προχωρά η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία µε τους εθνικούς διανοµείς προκειμένου να βελτιώσει το σύστημα πέδησης.

Ειδικότερα, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σεσυνεργασία µε τους εθνικούς διανοµείς, και συγκεκριµένα στην Ελλάδα µε τηΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσηςΠολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης δικύκλων Yamaha τύπου YP400R(XMAX400).

Η ανάκληση αφορά 112 δίκυκλα, µε αριθµούς πλαισίου από VG5SH071000011962 έωςVG5SH071000031971, χρονολογίας κατασκευής 2014 - 2015, στα οποία υπάρχει ενδεχόµενοδιαρροής υγρών φρένου από το σωληνάκι του πίσω φρένου µε συνέπεια την πτώση απόδοσηςτου συστήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος, που νασχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστενα προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για ναγίνει αντικατάσταση του συγκεκριµένου σωλήνα µε άλλον βελτιωµένο, χωρίς καµία οικονοµικήεπιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπωςεπικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρµόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ