Πόσα θα πληρώνουμε για τα ΙΧ των βουλευτών

Πόσα θα πληρώνουμε για τα ΙΧ των βουλευτών
Έκαναν πάλι τα …παζάρια τους οι βουλευτές προκειμένου να ανανεώσουν τις συμβάσεις leasingγια τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν. Η σύμβαση…

...επρόκειτο να λήξει τον Σεπτέμβριο και η ανάγκη για ανανέωσή της ήταν επιτακτική. Με απόφαση λοιπόν του προέδρου της Βουλής Ε. Μεϊμαράκη η οποία δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ, αποφασίστηκαν τα εξής:

«Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις επιβατηγών αυτοκινήτων Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 (ΦΕΚ 487 Β΄/22.04.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από Βουλευτές και Έλληνες Ευρωβουλευτές», και λήγουν στις 30.9.2014, δυνάμει της από 13.09.2011 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΣΙΑ΄/13.09.2011 (ΦΕΚ 205 Α΄/16.09.2011), παρατείνονται έως και 31.12.2015. Το ποσόν του ισχύοντος μηνιαίου μισθώματος των υφιστάμενων συμβάσεων, για κάθε κατηγορία και τύπο αυτοκινήτου, μειώνεται κατά 20% από 01.05.2015 έως και 31.12.2015. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 (ΦΕΚ 487 Β΄/22.04.2003) απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει».

Μάθαμε λοιπόν ότι η Βουλή παρατείνει τις συμβάσεις για 15 μήνες και εξασφαλίζει έκπτωση 20% για τους επτά μήνες. Πόσο όμως θα μας κοστίζει το αυτοκίνητο του κάθε βουλευτή; Η απάντηση ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ