Μνημόνιο συνεργασίας για την απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μνημόνιο συνεργασίας για την απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προς απλούστευση και ψηφιοποίηση οι διαδικασίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) υπέγραψαν, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ), οι γενικοί γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παυλίνα Καρασιώτου, παρουσία και του υφυπουργού Εργασίας, Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Πιο συγκεκριμένα στόχοι του μνημονίου είναι:

Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Η κωδικοποίηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. ώστε να παρέχονται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τους Δημοσίου (gov.gr)
Η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τις διαλειτουργικότητες σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σημειώνουν πως η απλούστευση, η ψηφιοποίηση και ο ευρύτερος εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων φορέων του Δημοσίου, στη διευκόλυνση του έργου των δημοσίων υπαλλήλων, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και συνακόλουθα στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, η υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα έχει σημαντικά οφέλη για το σύνολο των πολιτών της χώρας και ιδίως τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας ή άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, μέσα από τη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και την ευρύτερη ψηφιακή ενδυνάμωση της κοινωνίας, θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας του Δημοσίου, παράγοντας επιπλέον έμμεση προστιθέμενη αξία για πολίτες εκτός συνόρων, αλλά και επιχειρήσεις.

Τέλος, συζητήθηκαν και πολιτικές που μπορούν να αποτελέσουν πεδίο περαιτέρω συνεργασίας, όπως η ανάπτυξη της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης και η οργάνωση του νέου ασφαλιστικού Ταμείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ