Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: Σταθερό το ύψος των συμβολαίων, διπλασιάστηκαν οι ζημιές

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: Σταθερό το ύψος των συμβολαίων, διπλασιάστηκαν οι ζημιές

Από την ανάλυση των δεδομένων των αποζημιώσεων ανά αιτία για το 2019, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Συνολικά 1.013 συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ το 2019, μειωμένα κατά 0,2% σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για την Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2019.

Κατά το 2019, όπως αναφέρεται στη μελέτη, δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις οποίες πληρώθηκε 1,1 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,55 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν 0,7 εκατ. € και 1,5 εκατ. €.

Από την ανάλυση των δεδομένων των αποζημιώσεων ανά αιτία για το 2019, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ