Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών Δημοσίου

Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών Δημοσίου

Η σταδιακή αναπροσαρμογή αφορούσε μόνο την ασφαλιστική εισφορά του δημόσιου τομέα ως εργοδότη, καθώς η ασφαλιστική εισφορά του ασφαλισμένου ήταν σε κάθε περίπτωση 6,67%.

Εγκύκλιο, με θέμα «ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ) - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43)», εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη έχει διαμορφωθεί σε ποσοστό 20% για τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας,

β) τους ιερείς και τους υπαλλήλους των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και

γ) τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι τα μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, που είχαν προβλεφθεί με την παρ. 2γ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, όπως αυτό ίσχυε, πριν από την αντικατάστασή του με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αφορούσαν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019 και, ως εκ τούτου, ως προς την εργοδοτική εισφορά δεν υφίστανται πλέον μεταβατικές διατάξεις από 1/1/2020 και εφεξής. Η ανωτέρω σταδιακή αναπροσαρμογή αφορούσε μόνο την ασφαλιστική εισφορά του δημόσιου τομέα ως εργοδότη, καθώς η ασφαλιστική εισφορά του ασφαλισμένου ήταν σε κάθε περίπτωση 6,67%.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, από 1/1/2020, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Δημοσίου υπαλλήλους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ορίζεται, μηνιαίως, σε ποσοστό 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ