«Συναγερμός» για το επίδομα τέκνων 2,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την υποβολή του εντύπου Α21 – Μέχρι τις 20 Ιουνίου θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις για να πληρωθεί η β’ δόση έως τις 27 Ιουνίου –Απαιραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης

«Συναγερμός» για το επίδομα τέκνων 2,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών

Και τώρα... τρέχουμε. Οι οικογένειες με παιδιά θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιουνίου να προχωρήσουν και στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στην ηλεκτρονική δήλωση A21 η οποία για πρώτη φορά γίνεται φέτος μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα ανοίγει –με καθυστέρηση- αύριο οπότε οι οικογένειες θα έχουν ένα 20ημερο στη διάθεσή τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να εισπράξουν τη 2η δόση του επιδόματος μέχρι τις 27 Ιουνίου. Όσοι δεν θα τα καταφέρουν θα πρέπει αφενός να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και αφετέρου να κάνουν το νέο Α21 μέχρι τις 20 Ιουλίου προκειμένου να επιβιβαστούν στο... τρένο είσπραξης του επιδόματος τέκνων στις 27 Ιουλίου.

Ήδη ο ΟΠΕΚΑ που είναι και ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του επιδόματος, έχει εκδώσει τις πρώτες οδηγίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων ενώ θα ακολουθήσουν και νέες με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (σ.σ είναι ο φορέας που γίνονται οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ αλλά και αυτός που έδωσε το έκτακτο μέρισμα στο τέλος του 2017). Οι οδηγίες έχουν ως εξής:

 • H νέα ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού υποβάλλεται, από τον υπόχρεο, μετά την οριστική υποβολή της της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος έτους.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Αντίστοιχος σύνδεσμος θα υπάρχει και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ.
 • Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του εντύπου Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης (Α21).
 • Η οριστικοποίηση διενεργείται κατόπιν του αυτόματου ελέγχου της ορθότητας και ακρίβειας των απαιτούμενων στοιχείων. Εν όψει της λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης Α21 και προκειμένου να προετοιμαστούν έγκαιρα ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  • Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/). Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο ενός η περισσοτέρων μελών της οικογένειας δεν εμφανίζεται ενημερωμένο στο μητρώο ΑΜΚΑ (π.χ. ΑΦΜ, υπηκοότητα, αρ. ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, περιπτώσεις διπλοεγγραφής λόγω μη ακύρωσης παλαιότερου ΑΜΚΑ, όνομα και αριθμός οικογενειακής μερίδας σε ανήλικα τέκνα τα οποία δε διαθέτουν δελτίο ταυτότητας), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για ενημέρωση του μητρώου.
  • Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.
  • Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2018 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) που είχαν πριν την μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος, πρέπει να έχουν διαθέσιμη τη βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
  • Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, άδειες διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.
  • Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2018 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 1999) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κλπ) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν, στα σχετικά πεδία της αίτησης, τον αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου.
  • Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη βεβαίωση φοίτησης.
  • Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές σε ΙΕΚ (Ιδιωτικά- Δημόσια), Κολέγια ή σπουδαστές σε σχολές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν παρέχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) όπως οι Σχολές Θεάτρου, Χορού κλπ, όπως επίσης φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή μαθητές του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (τρέχοντος έτους ) από τις σχολές φοίτησης τους. Ο ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, έχει το δικαίωμα να ζητά από τους υπόχρεους να προσκομίζουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Α21).

Μετά την αύξηση που αποφασίστηκε από τον περασμένο Δεκέμβριο, τα ποσά του επιδόματος τέκνων δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο αναλυτικό πίνακα.

Εισόδημα

Αριθμός παιδιών

Μηνιαίο επίδομα

Ετήσιο Επίδομα

Δόση Ιουνίου

Από...

...έως

0

10.500

1

70

840

140

10.501

17.500

1

42

504

84

17.501

26.250

1

28

336

56

0

12.000

2

140

1.680

280

12.001

20.000

2

84

1.008

168

20.001

30.000

2

56

672

112

0

13.500

3

280

3.360

560

13.501

22.500

3

168

2.016

336

22.501

33.750

3

112

1.344

224

0

15.000

4

420

5.040

840

15.001

25.000

4

252

3.024

504

25.001

37.500

4

168

2.016

336

0

16.500

5

560

6.720

1120

16.501

27.500

5

336

4.032

672

27.501

41.250

5

224

2.688

448

0

18.000

6

700

8.400

1400

18.001

30.000

6

420

5.040

840

30.001

45.000

6

280

3.360

560

0

19.500

7

840

10.080

1680

19.501

32.500

7

504

6.048

1008

32.501

48.750

7

336

4.032

672

0

21.000

8

980

11.760

1960

21.001

35.000

8

588

7.056

1176

35.001

52.500

8

392

4.704

784

0

22.500

9

1.120

13.440

2240

22.501

37.500

9

672

8.064

1344

37.501

56.250

9

448

5.376

896

0

24.000

10

1.260

15.120

2520

24.001

40.000

10

756

9.072

1512

40.001

60.000

10

504

6.048

1008

0

25.500

11

1.400

16.800

2800

25.501

42.500

11

840

10.080

1680

42.501

63.750

11

560

6.720

1120

0

27.000

12

1.540

18.480

3080

27.001

45.000

12

924

11.088

1848

45.001

67.500

12

616

7.392

1232

0

28.500

13

1.680

20.160

3360

28.501

47.500

13

1.008

12.096

2016

47.501

71.250

13

672

8.064

1344

Χαρακτηριστικά για το πώς λειτουργεί το επίδομα τέκνων είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000€:Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 € το μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ