Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων το 2016 σε αντίθεση με τη μείωση του ΑΕΠ της χώρας (-1,3% σε τρέχουσες τιμές) οδήγησε σε ελαφρά αύξηση της συμμετοχής του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία από 2,1% το 2015 σε 2,2% το 2016. Παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διατήρησαν το 2016 το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας όπως και το 2015, στο 7,2%.

Αύξηση 4,4% σημείωσε το 2016 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, έναντι του 2015, και διαμορφώθηκε στα 3,9 δισ. ευρώ παρότι το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε ελαφρά ύφεση 0,2%, με πτώση της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Αυτό αναφέρεται στην ετήσια στατιστική έκθεση για το 2016 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Μαργαρίτα Αντωνάκη σημειώνει: «ως κλάδος διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία, συναισθανόμαστε τη βαρύτητα του ρόλου που μας αναλογεί και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία σύγχρονων και εξατομικευμένων λύσεων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ολοένα μεγαλύτερη σχέση κόστους και παροχής».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, από τα 3,9 δισ. ευρώ, τα 2 δισ. ευρώ αφορούν τον κλάδο ζημιών, που αύξησε την παραγωγή του κατά 2,7%, και τα 1,9 δισ. ευρώ τον κλάδο ζωής, που την αύξησε κατά 6,1%.

Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων το 2016 σε αντίθεση με τη μείωση του ΑΕΠ της χώρας (-1,3% σε τρέχουσες τιμές) οδήγησε σε ελαφρά αύξηση της συμμετοχής του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία από 2,1% το 2015 σε 2,2% το 2016. Παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διατήρησαν το 2016 το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας όπως και το 2015, στο 7,2%.

Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε στα 16,5 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις αποτέλεσαν το 76,5% του ενεργητικού φθάνοντας τα 12,6 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις έφτασαν στα 11,4 δισ. ευρώ και αποτέλεσαν το 68,9% του παθητικού. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν κέρδη προ φόρων ύψους 337 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία έφτασαν στα 225 εκατ. ευρώ.

Το περασμένο έτος στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ αυξήθηκε στο 2,2% (2015: 2,1%). Το σύνολο των επενδύσεων το 2016 διαμορφώθηκε στα 12,6 δισ. ευρώ, οι ασφαλιστικές προβλέψεις στα 11,4 δισ. ευρώ και το σύνολο του Ενεργητικού στα 16,5 δισ. ευρώ.