Λάθη στα αναδρομικά στις συντάξεις του Δημοσίου - Παραδείγματα

Λάθη στα αναδρομικά στις συντάξεις του Δημοσίου - Παραδείγματα

Λάθος υπολογισμό του ΓΛΚ στην επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών από τις εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ με τις συντάξεις Δεκεμβρίου στους συνταξιούχους του Δημοσίου καταγγέλλει το ΕΝΔΙΣΥ με παραδείγματα.

Λάθος ο υπολογισμός του Δημοσίου για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Ξέχασαν να υπολογίσουν δύο μνημονιακούς νόμους, τον 4024/11 και τον 4051/12 με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να δουν στους λογαριασμούς τους μειωμένα τα ποσά επιστροφής. Όπως υποστηρίζει το ΕΝΔΙΣΥ την στιγμή που ο 4501/17 αρ. 2 αναφέρει ότι «οι περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/11, 4051/12 και 4093/12 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους.».

Ακολουθεί παράδειγμα συνταξιούχου του Δημοσίου που αποδεικνύει τον λάθος υπολογισμό (με παράλειψη του Δημοσίου).

Ποσό που υπολόγισε το ΕΝΔΙΣΥ ως παράνομη παρακράτηση: 303,77€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος)
Ποσό που κατατέθηκε βάσει του υπολογισμού του Δημοσίου: 154,97€

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (αίτηση που κατατέθηκε στον ΕΦΚΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 1/1/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ …………/2015
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1.496,83 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €
ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11 57,56 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 41,44 €
Ν.4051 / 2012 15,63 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 11,25 €
Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 185,01 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €
Ν.4024 /2011 57,56 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 41,44 €
Ν.4051 / 2012 15,63 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 11,25 €
Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 185,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 303,77 €
Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό
ποσό των 303,77 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί


Ακολουθεί υπολογισμός που δεν συμπεριλαμβάνει τον 4024/11 και 4051/2012, που αποδεικνύει πως προέκυψε το ποσό που εν τέλει επεστράφη στον δικαιούχο του Δημοσίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 1/1/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ………/2015
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1.496,83 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €
ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €
Ν.4051 / 2012 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €
Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 99,19 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €
Ν.4024 /2011 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €
Ν.4051 / 2012 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €
Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 198,37 €
Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 198,37 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί