Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία των ασφαλιστικών - Πού επενδύουν

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία των ασφαλιστικών - Πού επενδύουν

Με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), διοργάνωσε, στο Ζάππειο Μέγαρο, συνέδριο με τίτλο «Η νέα εποχή για την αγορά», στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, των ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στον κλάδο της νομικής προστασίας, το 2016, σημειώθηκε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ύψους 36,2 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,9% έναντι του 2015. Αυτό προκύπτει από τη μελέτης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με τίτλο «Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2016».

Στον κλάδο δραστηριοποιήθηκαν 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016, εκ των οποίων δύο ήταν εξειδικευμένες στον κλάδο νομικής προστασίας (παρείχαν μόνο τον συγκεκριμένο κλάδο). Η συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά ζημιών μειώθηκε στο 1,8% το 2016 (2015: 1,9%).

Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου 3,4 εκατ. συμβόλαια σε ισχύ εντός του 2016, για τα οποία δηλώθηκαν 19,1 χιλιάδες ζημιές. Για αυτές τις ζημιές πληρώθηκε 1 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ. Οι καλύψεις της νομικής προστασίας χωρίζονται σε Αυτοκινήτων, Οικογενείας, Επιχειρήσεων και Λοιπές.

Η παραγωγή του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: Τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 59,0%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 29,3%, η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) 0,9% και οι απευθείας πωλήσεις 10,8%.

Πέντε πρωτοβουλίες για μία δίκαιη και αποτελεσματική ασφαλιστική αγορά

Με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), διοργάνωσε, στο Ζάππειο Μέγαρο, συνέδριο με τίτλο «Η νέα εποχή για την αγορά», στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, των ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγινε ανταλλαγή απόψεων των φορέων του κλάδου για μελλοντικές ενέργειες και δράσεις, που θα οδηγήσουν σε λύσεις προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών και θα αναδείξουν το σύγχρονο πρόσωπο της ασφαλιστικής αγοράς.

Με αυτό το σκεπτικό παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ενεργειών της EAEE για το επόμενο διάστημα, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς, και οι δράσεις είναι οι εξής:
- Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Διαμεσολαβητών.
- Κατάρτιση δέσμης δεικτών που θα μετρούν τη μεταβολή του κόστους στα νοσοκομειακά προγράμματα.
- Προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών), ώστε να δίνονται λύσεις σε μικρότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.
- Επέκταση του θεσμού του φιλικού διακανονισμού.
- Συμφωνία ελάχιστων κανόνων εξυπηρέτησης (SLAs) με τις εταιρείες οδικής βοήθειας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι δεσμεύσεις της ΕΑΕΕ προς την κοινωνία για την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς που δεν βρίσκονται στην άμεση ευθύνη της, όπως:
- Στην πρόληψη στους τομείς των τροχαίων ατυχημάτων και της υγείας.
- Στη μείωση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.
- Στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
- Στη δημιουργία ασφαλιστικής και αποταμιευτικής συνείδησης.
- Στην εκπαίδευση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και financialwellness για τους συμπολίτες μας με περιορισμένα εισοδήματα ή για τη γενιά των 500 και 1.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της EAEE, Δημήτρης Μαζαράκης, τόνισε ότι «οι πολίτες έχουν αποδεχτεί πια ότι δεν μπορούν να τα περιμένουν όλα από το κράτος και στρέφονται προς άλλες λύσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, αν και ο πολίτης καταλαβαίνει πια την ανεπάρκεια του κρατικού συστήματος ασφάλισης, διστάζει να κάνει το βήμα προς την ιδιωτική ασφάλιση, είτε γιατί το εισόδημά του είναι περιορισμένο, είτε γιατί η ασφαλιστική αγορά έχει εισπράξει, με τη σειρά της, μερίδιο της γενικής δυσπιστίας προς τους θεσμούς».

«Εντούτοις, αυτοί που αρχίζουν σιγά-σιγά να κάνουν πια λόγο για ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι καθόλου λίγοι. Σύμφωνα με την έρευνα, 62% είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν θετικά τον κλάδο μας, ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση για την υγεία και για τη σύνταξή τους. Η ασφαλιστική αγορά χρειάζεται, λοιπόν, να ανατρέψει αυτήν τη δυσπιστία και να καθοδηγήσει τους ασφαλισμένους να διαχειριστούν σωστά και συνετά αυτό το περιορισμένο εισόδημα που τους έχει απομείνει. Χρειάζεται να βοηθήσει να ξανακερδίσουν εκείνοι τη χαμένη τους αξιοπρέπεια και εμείς την εμπιστοσύνη τους… Ο ασφαλιστικός κόσμος καταλαβαίνει τις ανησυχίες των ασφαλισμένων μας και θα σταθεί, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, δίπλα τους, με λύσεις που να ανταποκρίνονται σε όλα τα εισοδήματα, από τα πιο χαμηλά, στα πιο υψηλά» πρόσθεσε.


Ασφαλιστικές εταιρείες και κοινωνία

Ακολουθούν συνοπτικά τα συμπεράσματα των τριών παράλληλων συνεδριάσεων που παρουσιάστηκαν σε πάνελ, με εισηγητές τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΕΕ.

- «Καταναλωτής: Βασική Αρχή, η προστασία του». Ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο προστατευμένος από ποτέ. Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβητές και ο αυστηρός έλεγχός τους από την Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύει την αξιοπιστία του θεσμού, διασφαλίζει τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και προστατεύει τους ασφαλισμένους. Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της ασφαλιστικής αγοράς και τη δράση φορέων και θεσμών, όπως του Συνηγόρου του Καταναλωτή, του ΟΠΕΜΕΔ, του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, ενισχύεται το δίχτυ προστασίας γύρω από τους ασφαλισμένους.

- «Ασφαλιστικές Εταιρίες: Προκλήσεις και προοπτικές». Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά προέρχονται από τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας, της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε αδυναμία της κοινωνικής ασφάλισης να ανταποκριθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών για συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό εισόδημα. Τα άλματα της τεχνολογίας επηρεάζουν, κυρίως, τους κλάδους υγείας και αυτοκινήτου (π.χ. τα αυτόνομα οχήματα). Ταυτόχρονα, αναδύονται νέοι κίνδυνοι (όπως το cyberrisk), ενώ η ψηφιοποίηση επηρεάζει όλες τις λειτουργίες των εταιρειών.

- «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Επίκεντρο ο πελάτης». Όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι και οι διαμεσολαβητές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο προς όφελος του καταναλωτή. Καλούνται να αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους διά βίου, να επαναπιστοποιούνται ως επαγγελματίες, να παρέχουν διαρκώς καλύτερη πληροφόρηση στους υποψήφιους ασφαλισμένους και να εντάσσουν την τεχνολογία στην καθημερινή δραστηριότητά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ