ΕΝΥΠΕΚΚ: Να επιστραφούν έντοκα τα παρακρατηθέντα από τους συνταξιούχους

ΕΝΥΠΕΚΚ: Να επιστραφούν έντοκα τα παρακρατηθέντα από τους συνταξιούχους

Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, κ. Τσακίρης τόνισε πως οι επιστροφές υπέρ ασθενείας θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Έντοκα ζητά η ΕΝΥΠΕΚΚ να επιστραφεί στους συνταξιούχους η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ασθενείας από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

Σε ανακοίνωση της τονίζει πως «Η κυβέρνηση, μετά από πίεση και άλλων φορέων, υποχρεώθηκε -παρά την αρχική αρνητική της στάση- να επανυπολογίσει τη συγκεκριμένη εισφορά υπέρ ασθενείας και να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα στους συνταξιούχους. Μένει τώρα, μετά και μία μεγάλη συγγνώμη που πρέπει να ζητήσει από τους συνταξιούχους, να επιστρέψει ΕΝΤΟΚΑ τις αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές».

Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, κ. Τσακίρης τόνισε πως οι επιστροφές υπέρ ασθενείας θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.