Και η κοροϊδία με τα μπλοκάκια συνεχίζεται…

Και η κοροϊδία με τα μπλοκάκια συνεχίζεται…
Η απίστευτη κοροϊδία των εργαζομένων με «μπλοκάκι» συνεχίζεται. Ο θησαυρός με την υποτιθέμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αποδεικνύεται… άνθρακας.

Από το δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Εργασίας προκύπτει ότι αυτή η μείωση ισχύει μόνο για όσους ανοίξουν αντιπαράθεση με τον εργοδότη τους και μόνο για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί προκειμένου ο ΕΦΚΑ να… διαλευκάνει την υπόθεση. Με το δελτίο τύπου, δημιουργείται και άλλο θέμα: ενώ μέχρι τώρα είχε αποφασιστεί ότι ο μισθωτός που συμπλήρωνε το εισόδημά του με «μπλοκάκι» ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει από μόνος του το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούσαν στο εισόδημα από μπλοκάκι, τώρα αναφέρεται ότι αν έχει μέχρι δύο επιπλέον εργοδότες (με μπλοκάκι) πέραν της μισθωτής υπηρεσίας, θα μπορεί να αξιώσει από τον εργοδότη να του πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές.

Πώς θα συμβεί αυτό; Αν ο ίδιος ο εργαζόμενος αναγράψει πάνω στο μπλοκάκι ότι ζητά να ενταχθεί στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου για να επιμεριστούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον εργαζόμενο και στον εργοδότη. Υποθέτει ότι το υπουργείο Εργασίας ότι ο εργαζόμενος –ο οποίος ως «μπλοκάκιας» δεν έχει ουσιαστικά καμία προστασία- θα αναγκάσει τον εργοδότη να αυξήσει το συνολικό εργοδοτικό κόστος κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες. Και στο ερώτημα τι θα γίνεται αν ο εργοδότης δεν δεχτεί; Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος θα πληρώνει το μερίδιο που του αναλογεί (9,22%) και θα περιμένει από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης να αποφανθεί σχετικά με το αν ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ή όχι. Η κυβέρνηση βεβαίως κάνει ένα τεράστιο λογικό άλμα: πιστεύει ότι ο αδύναμος κρίκος της ιστορίας που είναι ο εργαζόμενος με «μπλοκάκι» θα καταφέρει να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στον εργοδότη και ότι θα τον υποχρεώσει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δουλειά του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, έχει ως εξής:

Η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εις βάρος των εργαζομένων. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αυτής της παράνομης μορφής απασχόλησης στην κοινωνική ασφάλιση.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με ΔΠΥ («μπλοκάκι») προχωρά στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας.

Η σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύεται σήμερα προβλέπει τα εξής:

1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος- εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλει εισφορές μισθωτού (δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους- εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος- εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ