Τα έξι νέα βήματα για να βρείτε τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

Τα έξι νέα βήματα για να βρείτε τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ
Μικρές αλλαγές έγιναν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ όπου ανέβηκαν 1 εκατ. ραβασάκια προκαλώντας σοκ σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς περιλαμβάνουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανέβουν ακόμη 500.000 ειδοποιητήρια.

Πλέον η σελίδα άλλαξε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για να βρει κάποιος τις ασφαλιστικές του εισφορές πρέπει να προχωρήσει στα παρακάτω βήματα:

Βήμα πρώτο: Ο ασφαλισμένος μπαίνει στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr

Βήμα δεύτερο: Μπαίνει στην πρώτη σελίδα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκεί πλέον ανοίγει παράθυρο που αναφέρει:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ

Βήμα τρίτο: Ο ασφαλισμένος μπαίνει στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ». Εκεί θα δει ότι υπάρχουν οι υποκατηγορίες:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Βήμα τέταρτο: Ο ασφαλισμένος επιλέγει το πεδίο: «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Βήμα πέμπτο: Ο ασφαλισμένος βάζει τους κωδικούς του Taxis.

Βήμα έκτο: Το σύστημα ζητάει τον ΑΜΚ και το ΑΦΜ που είναι προσυμπληρωμένο και στη συνέχεια υπάρχει πρόσβαση στις νέες ασφαλιστικές εισφορές.


Ενημερωτικό σημείωμα και ειδοποιητήρια πληρωμής τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία εισοδήματος του έτους ελέγχου, την ανάλυση της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, τις εκκρεμείς απαιτήσεις ή τις καταβολές από ενδεχόμενες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τον πίνακα των πρόσθετων προσαυξήσεων ή μειώσεων θα αποστείλει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε όλους τους ασφαλισμένους.

Αυτό αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του νέου ασφαλιστικού φορέα προς τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, στο οποίο επισημαίνεται ότι η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται είτε με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.

Τα ειδοποιητήρια είναι ατομικά και περιλαμβάνουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται σε αυτό.

Από 1/1/2017 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/13).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

1. Στο πεδίο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ αναφέρεται το ποσό που αναλογεί σε επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης εισφοράς.

2. Στο πεδίο ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ αναφέρονται οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 1/1/17, χωρίς τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πεδίο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ μετά την εξόφλησή τους.

3. Στο πεδίο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με επόμενη καταβολή.

4. Στον πίνακα ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων.

5. Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται προς το παρόν στα ειδοποιητήρια.

6. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο ανταποκριτή, στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΕΦΚΑ, να καλέσουν το τηλεφωνικό κέντρο (1555) ή να επισκεφθείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού στον ιστότοπο www.efka.gov.gr.

7. Ενδεχόμενη μεταβολή των ατομικών στοιχείων ή του ύψους εισφορών που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο αναρτάται άμεσα στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Aριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή των ασφαλισμένων με τον Οργανισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ