Το κρυφό «ψαλίδι» στην έκπτωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες και πώς θα το αποφύγετε

Το κρυφό «ψαλίδι» στην έκπτωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες και πώς θα το αποφύγετε
Προγραμματίζετε μια σημαντική και δαπανηρή ιατρική επέμβαση μέσα στο 2017; Έχετε συγγενικό σας πρόσωπο σε οίκο περίθαλψης ηλικιωμένων; Προσοχή διότι κινδυνεύετε να χάσετε και την ελάχιστη έκπτωση φόρου που εξακολουθεί να προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ή θα γίνουν μετά τις 22 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας δηλαδή με κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθώς σε διαφορετική περίπτωση, η έκπτωση φόρου δεν θα αναγνωρίζεται.

Ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει βάλει στο στόχαστρο την έκπτωση των ιατρικών δαπανών –ακόμη και η κατάργησή της εξετάζεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης- ο νόμος που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή κάνει ακόμη πιο… δύσκολες τις σχέσεις των ασθενών με τους γιατρούς. Για να εξασφαλίσουν μια πενιχρή έκπτωση η οποία έχει νόημα μόνο αν οι δαπάνες είναι πολύ μεγάλες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αξιώσουν από τους γιατρούς να πληρωθούν μέσω τράπεζας.

Το μέτρο ψηφίστηκε χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως προετοιμασία. Σε πόσα ιατρεία έχουν εγκατασταθεί συσκευές ανάγνωσης καρτών; Πόσοι γιατροί θα δεχθούν να πληρωθούν για μια επίσκεψη μέσω τράπεζας; Και αυτό θα γίνει πριν ή μετά την επίσκεψη; Το μόνο βέβαιο –από τη στιγμή που το μέτρο συνδυάζεται και με την εκτίναξη των κρατήσεων στους γιατρούς για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές- είναι ότι το «μαύρο» θα κυριαρχήσει ακόμη περισσότερο στην αγορά. Το παράδειγμα είναι αποκαλυπτικό: Ασθενής που θα δαπανήσει μέσα στο 2017 1000 ευρώ σε επισκέψεις γιατρών, θα έχει έκπτωση φόρου … 50 ευρώ εφόσον το δηλωθέν εισόδημά του ανέρχεται στις 10.000 ευρώ. Αν φτάνει στις 20.000 ευρώ, δεν θα γλιτώσει απολύτως τίποτα.

Και για να εξασφαλίσει όμως αυτά τα 50 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει και τα 1000 ευρώ με κάρτα. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι με πάγιες αυξημένες ιατρικές δαπάνες όπως για παράδειγμα τα έξοδα σε οίκους ευγηρίας. Εκεί, τα ποσά είναι μεγάλα και η έκπτωση φόρου μπορεί να φτάσει και στα 800-1000 ευρώ γι’ αυτό καλό θα είναι όλες οι συναλλαγές του 2017 να γίνουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Αναλυτικά η διάταξη για την έκπτωση των ιατρικών δαπανών, όπως διαμορφώνεται, έχει ως εξής:

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες:

α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,

β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,

δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ' οίκον,

ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,

στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,

ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και

η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

4. Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ