Τέλος εποχής για το ΙΚΑ έρχεται ο ΕΦΚΑ

Τέλος εποχής για το ΙΚΑ έρχεται ο ΕΦΚΑ
Με δεδομένη την από 1/1/2017 έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ το ΙΚΑ πλέον θα αποτελεί με την μορφή που το γνωρίζαμε παρελθόν.

Ήδη ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλος με εγκύκλιο του δίνει εντολή για αντικατάσταση όλων των λογοτύπων του ΙΚΑ με αυτά του ΕΦΚΑ Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο το λογότυπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αντικατασταθεί από το λογότυπο του ΕΦΚΑ σε όλα τα προτυπωμένα μηχανογραφικά και χειρόγραφα έντυπα.

Όπου υπάρχουν αποθέματα και μέχρι αυτά να εξαντληθούν, η αντικατάσταση του λογοτύπου θα γίνει με τη χρήση αυτοκόλλητων ετικετών ή με άλλους πιθανούς τρόπους αντικατάστασης των προηγούμενων στοιχείων επικοινωνίας και λογοτύπων με τα νέα (π.χ. σφραγίδες). Η Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Διοίκησης να μεριμνήσουν για την ενημέρωση και τροποποίηση του κώδικα όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών οι οποίες παράγουν έγγραφα με τα νέα στοιχεία επικοινωνίας και το λογότυπο του ΕΦΚΑ.

H Διεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Διοίκησης να μεριμνήσουν για την προμήθεια προτυπωμένων εντύπων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται, τα οποία να φέρουν τα νέα στοιχεία επικοινωνίας και το λογότυπο του ΕΦΚΑ και για την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων, μέχρι την εξάντλησή τους, όπου αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, με την χρήση αυτοκόλλητων ετικετών ή με άλλους πιθανούς τρόπους αντικατάστασης των προηγούμενων στοιχείων επικοινωνίας και λογοτύπων με τα νέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ