Τι αλλάζει στην Εξισωτική Αποζημίωση Ορεινών Περιοχών

Τι αλλάζει στην Εξισωτική Αποζημίωση Ορεινών Περιοχών
Αυξάνεται σε 125 από 100 ευρώ το εκτάριο για το 2016 το ανώτατο ποσό που μπορούν να εισπράξουν όσοι παραγωγοί δικαιούνται Εξισωτικής Αποζημίωσης Ορεινών Περιοχών, μετά από σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.

Με την αύξηση στις Ορεινές Περιοχές κατά 25% του ύψους ενίσχυσης, ανά εκτάριο, εξαντλείται το όριο που επιτρέπει το εγκεκριμένο Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ). Το συνολικό ποσό που διατίθεται μέσω του ΠΑΑ για το μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης (ενισχύσεις για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα), αυξάνεται κατά 28 εκατ. ευρώ και από 216 εκατ. ευρώ θα φτάσει πλέον στα 244 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί σύντομα στο σύνολό του. Οι κύριοι ωφελούμενοι από την αύξηση της αποζημίωσης είναι οι κτηνοτρόφοι, καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί τη βασική δραστηριότητα στις Ορεινές Περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δρομολογήσει αλλαγές στον ορισμό των Μειονεκτικών Περιοχών, οι οποίες θα κάνουν ορθολογικότερη την κατανομή των αντίστοιχων αποζημιώσεων. Επίσης, διευκρινίζει ότι στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης, σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι πέρυσι, λόγω του νέου Κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθοριστική αλλαγή, όπως αναφέρει, είναι ότι δικαιούχοι της Εξισωτικής δεν είναι μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, αλλά όλοι οι ενεργοί γεωργοί που έχουν γεωργική εκμετάλλευση (αγροτεμάχια – βοσκότοπο) σε ορεινές –μειονεκτικές περιοχές. Επίσης, καταργήθηκε το κατώτατο όριο κατοχής εκμετάλλευσης των 2 εκταρίων για να κριθεί κάποιος δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και άλλα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων που υπήρχαν στο ΠΑΑ 2007-2013, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα κονδύλια να κατανέμονται σε περισσότερους δικαιούχους. Όπως σημειώνει το υπουργείο, οι "παλιοί" δικαιούχοι έχουν κάποια μείωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνει για πρώτη φορά Εξισωτική Αποζημίωση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ