Έτσι θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Έτσι θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ
Απαλλαγή από την πληρωμή μέρους ή και όλων των προσαυξήσεων και καταβολή του βασικού χρέους σε έως 90 δόσεις θα δίνει Επιτροπή του ΙΚΑ και του Κέντρου Εξόφλησης Ασφαλιστικών Οφειλών σε όσους οφειλέτες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης ή μπαίνουν, με δικαστική απόφαση, σε καθεστώς εξυγίανσης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής του ΙΚΑ Δ. Καλαματιανός, η δυνατότητα με βάση το νόμο, επεκτάθηκε και στους οφειλέτες Ταμείων για χρέη έως 600.000 ευρώ και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά την αποδοχή της ρύθμισης από τον πτωχό ή “υπό εξυγίανση” οφειλέτη μέσα σε 1 μήνα από την πρόσκλησή του.

Προϋπόθεση υπαγωγή των “πτωχών” οφειλετών είναι να μην έχουν καταδικαστεί για δόλια χρεοκοπία και για “υπό εξυγίανση” οφειλέτες να υπάρχει συμφωνία εξυγίανσης υπογεγραμμένη από το 60% και πάνω των πιστωτών και αντίγραφο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). Και για τις δύο κατηγορίες θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία και θα ελέγχονται αν υπάρχει κινητή ή ακίνητη περιουσία, η αξία και τα τυχόν βάρη, η οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, το προφίλ τους, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του πτωχού και των μελών της οικογένειας του, οι προς τρίτους υποχρεώσεις (υποχρέωση διατροφής, χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες), το ύψος και το είδος των χρεών, τα προνόμια και το ύψος των απαιτήσεων των πιστωτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ