Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του ΟΓΑ για τον Οκτώβριο

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του ΟΓΑ για τον Οκτώβριο
Η σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016 θα καταβληθεί σε 656.412 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2016 ανέρχεται στο ποσό των 293.671.765 ευρώ.